9. TÜRKTAY – Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği kapsamında, Çevre Faslı müzakerelere açılmıştır. Bu süreçte devlet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023 yılını kendisine ‘2023 Vizyonu’ olarak hedef almıştır. Türkiye’nin ‘2023 Vizyonu’nda sürdürülebilir ekonomi kapsamında ‘atık yönetimi ve geri dönüşüm’ sektörleri de yer almaktadır. Bu temelden hareketle düzenlenmeye başlanan ve Türkiye’deki atık sektörünün önde gelen kurum ile kuruluşlarının 2010 yılından bu yana desteklediği TÜRKTAY Paneli’ne bu güne kadar 300’den fazla konuşmacı katkı sağlamıştır.

Panellerde, Çevre Faslı’nın alt başlıklardan birisi olan Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümü’nün tüm yönleriyle ele alınıp, bu alanlarla ilgili çalışmalara rehberlik etmesi ve Türkiye’nin sanayileşme temelli, etkin bir atık yönetimine ulaşmasına katkı sunmak amaçlanmaktadır. Panelin hedef kitlesi atık ve geri dönüşüm kapsamına giren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özellikle sanayi ağırlıklı üretim ve hizmet sunan sektörlerdir.

Panelin 1. Gününde, aynı zamanda TÜRKTAY yürütme kurulunda da yer alan REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, Türkiye’de atık yönetimine ilişkin görüşlerini Genel Görünüm Durum Analizi paneli’nde katılımcılarla paylaşacak.

Gerçekleşecek olan 9. Türktay Konferansı genel panel başlıkları;

  • Siyasi Partilerin Türkiye’de Atık Ekonomisinin Sanayi, Enerji ve İstihdama Etkisi ile Stratejik Önemi Üzerine Değerlendirmeleri,
  • 2023 Hedeflerinde Türkiye’de Atık Yönetimi ile Geri Dönüşümün Ekonomi, Enerji ve Sanayideki Önemi,
  • Alternatif Değerli Metal Kaynağı Olarak Elektronik Atıklar,
  • Endüstriyel Atıkların Yönetimi ve Denetim,
  • Evsel Kaynaklı Ambalaj Atıklarını Toplama Sisteminin İşletilememesinin Nedenleri ve Çözüm Önerileri.

9. Türktay paneli ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.