Yeşil Kutu Yollarda Projesi Başladı!

REC Türkiye, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) desteğiyle yeni bir çevre eğitimi ve farkındalık projesine başlıyor. Sürdürülebilir kalkınma için eğitim projesi niteliğinde olan Yeşil Kutu Yollarda Projesi’nde amaç; “Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim” yoluyla TANAP güzergâhındaki 9 ildeki öğrencilerin farkındalık düzeyi, değerler ve davranışlarında olumlu değişiklik yaratarak bu illerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması.

Yeşil Kutu Yollarda Projesi, 3 Eylül 2018 tarihi itibariyle başladı. Proje kapsamında, Ankara’da öğrencileri hedefleyen döngüsel ekonomi, iklim değişikliği ve doğa koruma temalarını içeren sergi kurulması planlanırken, TANAP güzergâhında bulunan 9 ilde sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda eğitmen kapasitesi oluşturulması; ilk, orta ve lise öğrencilerinde sürdürülebilirlik için belirlenen davranış değişikliklerinin, gezici bir eğitim alanında Yeşil Kutu eğitim setiyle eğlenirken öğrenmeleri sağlanarak oluşturulması; sergi ve eğitim alanında, öğrencilerin aileleriyle birlikte katılacağı etkinlikler yoluyla sürdürülebilirlik kazanımlarının derinleştirilmesi de projenin özel hedefleri arasında yer alıyor.

Proje Faaliyetleri:

  • Sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda kapasitenin geliştirilmesi,
  • Yeşil Kutu Yollarda eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve
  • Doğa ve Sürdürülebilirlik Sergisi ve eğitim alanının kurularak kullanıma açılmasıdır.

Yeşil Kutu Eğitim Seti, çevre ile ilgili en birincil konuları anlatıyor. Biyolojik çeşitlilik, enerji, hava, su, toprak, atıklar vb. gibi çevresel öğelere ek olarak; iklim değişikliği, kentleşme, ulaşım, ormancılık ve turizm, kentleşme ve ulaşım, sanayi ve tarım gibi çevre ve sürdürülebilir kalkınma için doğrudan temasta bulunan güncel sorun ve çözümlere de değiniyor.

Yaklaşık 15 senedir kurumsal olarak faaliyet gösteren REC Türkiye, Türkiye’nin çevre konusundaki hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım kapasitesini güçlendirmeyi; böylelikle AB Çevre Müktesebatının etkin ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamayı hedefliyor. REC Türkiye projeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.