Kocaeli Seragazı Salımlarını 2030 Yılında %21 Azaltacak

Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı altında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi (KİDEP) Projesi kapsamında REC Türkiye’nin yürüttüğü “Sera Gazı Envanter Raporu ve İklim Değişikliği Eylem Planı” hazırlama çalışmaları tamamlandı.

 

Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Proje kapsamında, 14 Eylül 2018 tarihinde Kocaeli’nde düzenlenen İklim Değişikliği Ulusal Konferansında REC Türkiye tarafından hazırlanan  Kocaeli’nin Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı katılımcılarla paylaşıldı. Konferansa; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm katılım sağladı. Proje kapsamında faydalanıcı olarak ya da çeşitlikli işbirlikleri kapsamında katılım gösteren Kocaeli’nin yerel kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve il okullarında 200’den fazla temsilci konferansta hazır bulundu.

Konferansın açılışında REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planını katılımcılarla paylaştı. Sayman, Kocaeli’nin seragazı salım envanterini hazırladıkları 2016 yılı için toplam 25,1 milyon ton CO2e salım yaptığını vurguladı. Bu rakam, Türkiye’nin 2016 yılı salımlarının %5’ine denk düşmekte. Kocaeli’nin salımlarının 2030 yılında 41,9 milyon ton CO2e’ye çıkacağını belirten Sayman, proje kapsamında yürütülen katılımcı çalışmalar sonucu bu rakamın 8,8 milyon CO2e azaltılarak 33 milyon ton CO2e seviyesinde tutulmasının hedeflendiğini söyledi. Bu da 2030 yılı olağan durum senaryosundan %21’lik bir azaltım anlamına geliyor.

Açılış konuşması yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, iklim değişikliğinin 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlarından biri olduğunu ve önlem alınmadığı sürece iklim değişikliği etkilerinin daha fazla hissedileceğini belirtti. Özak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk almak suretiyle bu eylem planının oluşturulması çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Özak’ın açılış konuşmasının ardından ilk oturum “Kocaeli Eylem Planı Hazırlanması Süreci” paneli ile başladı. REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat, Kocaeli sera gazı envanteri ve iklim değişikliği eylem planının hazırlanma süreçleri ve temel sonuçlar ile ilgili bilgileri paylaştı. Prof. Dr. Sevil Veli’nin moderatörlüğündeki panelde ayrıca, Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Beyhan Pekey, Gebze Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ünal Şen ve Kocaeli Kent Konseyi temsilcisi Mustafa Görgün yer alarak proje kapsamında yerel yönetimlerden edinilen ulusal ve uluslararası tecrübeleri paylaştılar.

Konferansın ikinci oturumu olan “İklim Değişikliği Konusunda Ulusal Çalışmalar” panelinde ise REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman yaptığı sunumda İklim değişikliğinin etkileri ve yerel yönetimlerin bu konudaki rollerine değindi. Sayman, iklim değişikliğinde yerel yönetimlerin büyük payları olduğunu ve iklim değişikliği ile mücadele yolunda ciddi altyapı yatırımlarına ihtiyaç olduğunu söyledi. Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu’nun moderatörlüğündeki panelde ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İklim Değişikliği Daire Başkanı Orhan Solak ve UCLG-MEWA temsilcisi Ebru Akyol da tecrübelerini paylaştı.

Katılımcıların proje kapsamında hazırlanan Elektronik Atık (BİL-SEM Milli Eğitim İl Müdürlüğü), Çevreci Robot (Milli Eğitim İl Müdürlüğü) ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, REC Türkiye ve UCLG-MEWA’nın tanıtım stantlarının gezdiği konferans plaket töreniyle sona erdi.

Panel Oturumu

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman ve REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat

Elektronik Atık, Çevreci Robot ve REC Türkiye Tanıtım Stantları

2017 yılı Aralık ayında başlayan ve toplamda 10 ay süren çalışmanın temel hedefi; küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen ulusal çabalara Kocaeli olarak yerel düzeyde katkı sağlamaktır. Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planının vizyonu; Kocaeli’yi iklim değişikliği ile sistematik şekilde mücadele eden model bir ‘İklim Dostu’ şehir haline getirmektir. Plan çerçevesindeki eylemlerin hayata geçirilerek sera gazı salımlarının belirlenen hedefe yönelik olarak azaltılması, bu vizyonu hayata geçirmek için sorumluluk verilen paydaşların temel görevi olacaktır.

Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı çalışmaları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.