UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı Konya’da Gerçekleştirildi

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal SAYMAN, toplantıda iklim değişikliğiyle mücadelede Büyükşehir Belediyelerinin seragazı envanteri ve iklim değişikliği eylem planı hazırlayıp uygulamaları gerektiğinin önemini vurguladı. Sayman, yeni oluşturulan UCLG-MEWA Çevre Komisyonu Danışma Kurulu’na seçildi.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı 7-8 Ağustos 2018 tarihlerinde, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikaları, eylem planı hazırlama süreçleri, iklim değişikliğiyle mücadelede kentlerin su ve atık su stratejileri ve iklim değişikliğine karşı kentsel dirençlilik konularının değerlendirilmesi amacıyla, Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye, Tunus, Lübnan, Suriye, Afganistan, Filistin ve diğer ülkelerden yaklaşık 300’e yakın temsilci katılım sağladı. Toplantının açılış konuşmalarını UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı – UCLG-MEWA Eş Başkanı Mohamed Saadieh gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen “İklim Değişikliğiyle Mücadele ve Uyum Politikaları: Eylem Planı Hazırlama Süreçleri” başlıklı ilk panele REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman konuşmacı olarak katıldı. Sayman, İklim değişikliğiyle mücadelede genel anlamda belediyelere ve özellikle Büyükşehir Belediyelerine önemli görev düştüğünü vurguladı. Türkiye’deki 30 Büyükşehir’in ülke toplam nüfusunun %77sini barındırdığını belirten Sayman, bu belediyelerden hali hazırda sadece 4 tanesinin iklim değişikliği eylem planı (İDEP) olduğunu, UCLG-MEWA kapsamındaki ülkeler için de İDEP’in öncelikler listesinde olmasını gerektiğini söyledi. Panel başkanlığını Türkiye Belediyeler Birliği’nden Osman Şenaydın yaparken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Ömer Öztürk, Carbon Disclosure Projesi’nden Shirin Reuvers, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Dr. Seda Özdemir, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden Gökhan Yaman ise yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede rollerine değindiler ve deneyimlerini paylaştılar.

Toplantının ikinci gününde UCLG – MEWA Çevre Komitesi İdari Oturumu gerçekleştirildi. UCLG-MEWA Çevre Komisyonu için Danışma Kurulu oluşturuldu. REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman da Danışma Kurulu’na seçildi.

UCLG-MEWA Çevre Komitesi III. Toplantısı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

REC Türkiye Denizli ve Kocaeli Büyükşehir Belediyeleri için İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlıyor. Bu çalışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.