Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı: İkinci Paydaş Çalıştayı Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin (KBB) Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi (KİDEP) kapsamında Sera Gazı Envanteri (SGE) ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlıkları (İDEP) devam ediyor. İlgili paydaşlarla bir araya gelinerek Kocaeli’nin İklim Değişikliği Eylem Planının amaç, eylem, faaliyet ve sorumlu kuruluşlarının katılımcı bir şekilde oluşturulması amacıyla proje kapsamında 2. Paydaş Çalıştayı 26 Temmuz 2018 Perşembe günü, İzmit Ramada Plaza otelinde gerçekleştirildi.

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştaya başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri olmak üzere Kocaeli ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumlarının yerel teşkilatları, bölgedeki organize sanayi bölgeleri, bölgedeki sanayi ve ticaret odaları, büyük sanayi işletmeleri ve üniversite temsilcileri katıldı.

Çalıştayın ilk oturumunda REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, güncellenmiş envanteri katılımcılarla paylaştı ve Kocaeli sera gazı azaltım hedefi tanıtımını gerçekleştirdi. Ardından REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat sunumunda 1. Paydaş Çalıştayında tespit edilen eylemlerin değerlendirmesini ve takip eden anket ve çalışma grubu oturumunun yönergesini katılımcılarla paylaştı.

Çalıştayın ikinci oturumunda; nihai eylemlerin oluşturulması, olası maliyetler, tahmini uygulama dönemi, sorumlu paydaşlar ve risklerin tespit edilmesi için bireysel ve grup anket çalışmaları gerçekleştirildi. Sabit kaynaklar, ulaşım, atık/atıksu, endüstriyel prosesler ve ürün kullanımı ve arazi kullanımı sektörleri eylemlerine yönelik hazırlanan anketler paydaşlar tarafından detaylı bir şekilde yanıtlandı. Elde edilen sonuçlar hazırlanacak olan Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planına doğrudan girdi sağlayacak şekilde değerlendirilecektir.

Kocaeli’nin sera gazı envanteri ve eylem planı hazırlanmasına ilişkin projeyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin (KBB) Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi (KİDEP) ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.