Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı: Envanter Veri Toplama Çalıştayı Gerçekleştirildi

İklim Hareketi için Değişime Güç Ver Projesi kapsamında hazırlanacak olan Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı ve Sera Gazı Envanteri için çalışmalarımız devam ediyor.

6 Haziran 2018 tarihinde, Denizli’nin İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması sürecinde proje yönetimi ve uygulaması ile ilgili genel rehberlik etmek üzere kilit kurumların bir araya getirilmesi amacıyla, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde projenin ilk yönlendirme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci’nin yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi, TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü, Denizli Sanayi Odası, Denizli Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Pamukkale Belediyesi ve Merkezefendi Belediyesinden temsilciler katılım sağladı.

7 Haziran 2018 Perşembe günü ise, Denizli’nin Sera Gazı Envanteri hazırlanması sürecinde ilgili paydaşların bir araya getirilerek veri toplamaya yönelik yol haritasının değerlendirilmesi amacıyla birinci çalıştay olan “Envanter Veri Toplama” için yerel yönetimler ve özel sektörden yaklaşık 60 temsilci bir araya geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci’nin açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda, temsilcilerin katılımından duyduğu memnuniyetini “Şu an burada bulunmanız, Denizli’nin iklim için değişimine güç vereceğini gösteriyor” şeklinde ifade etti.

Açılış konuşmasının ardından, Denizli Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörü Berna Yılmaz İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesinin tanıtımı ve mevcut ilerlemeler ile proje faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi. REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, çalışmanın ana konusu olan İklim Değişikliği ve İklim Değişikliği Eylem Planı ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Katılımcıları Türkiye’deki sera gazı salımları ve belediyelerin bu konuda yaptıkları güncel çalışmalar hakkında da bilgilendirdi. Çalıştay’da ayrıca, ülkemizden tecrübeler ve veri toplamada yaşanan zorluklar ile Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanması sürecinde nasıl bir yol haritası izleneceği de paylaşılan konular arasında oldu.

Sunumların ardından katılımcılar, grup çalışmasında Denizli’nin İklim değişikliği ile mücadelede sektörel olarak güçlü-zayıf yönlerini ve tehditler ile fırsatları incelediği GZFT Analizi gerçekleştirdi.

Denizli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı çalışması ile ilgili güncel haberleri twitter sayfasından takip edin: @İklimDenizli