Düşük Karbonlu Kalkınma Projesi: Düzenleyici Etki Analizi (DEA) Çalışmaları Danışma Sürecinde Batman’dayız!

Düşük Karbonlu Kalkınma Projesi 2. Bileşeni kapsamında yürütülen DEA çalışmaları, danışma süreçlerinde sona yaklaşılıyor. DEA çalışmaları ile, iklim değişikliği konusunda 3 adet AB Direktifinin ulusal mevzuata uyumlaştırılması ve uygulamadaki sorunların tespit edilmesi ile bunlara yönelik politika alanları belirlenerek çözüm önerileri üretilmesi amaçlanıyor.

Söz konusu 3 AB Direktifi; AB Benzin ve Motorin Kalitesi Direktifi (BMKD), AB Karbon Yakalama ve Depolama Direktifi (KYDD) ve AB Emisyon Ticareti Sistemi Direktifidir (ETSD).

DEA çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen danışma sürecinin hedefi, direktiflerin ulusal mevzuata uyumlaştırılması ve uygulanmasının etkilerinin ilgili paydaşlarla tartışılması ve görüş alışverişinin gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda odak grup toplantıları, birebir görüşmeler, saha ziyaretleri ve anket çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Daha önce, İstanbul-Kocaeli, Adana-Mersin, Denizli-İzmir, Konya ve Ankara’da farklı zamanlarda farklı paydaşlarla gerçekleştirilen toplam 26 danışma toplantısı ve 4 teknik saha ziyaretine 14-15 Mayıs 2018’de Batman’da yenileri eklendi.

Adnan TAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı

14 Mayıs 2018 Pazartesi günü KYDD DEA ve ETSD DEA çalışmaları kapsamında Türkiye Petrolleri Raman Petrol Sahası’na projenin faydalanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan Tan başta olmak üzere ilgili departmanlardan uzmanlar, tesiste kullanılan karbon yakalama ve depolama türevi olan teknolojiyi yerinde inceledikleri bir teknik saha ziyareti düzenledi.

Proje ekibi, 15 Mayıs 2018 Salı günü ise konunun Batman’daki yerel paydaşlarıyla bir araya geldi. ÇŞB ÇYGM yardımcısı Adnan Tan’ın karşılama konuşmasıyla başlayan toplantıda, REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat projeyle ilgili bilgileri katılımcılarla paylaşırken, REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, iklim değişikliğine ve proje tanıtımına yönelik bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Giriş sunumlarının ardından Onur Akpulat, karbon yakalama ve depolama teknolojisine ilişkin bilgilerin yanı sıra DEA çalışması kapsamında tespit edilen mevcut sorunlar, politika alanları ve seçeneklerini katılımcılarla paylaştı. Toplantıda daha sonra, katılımcılardan sözlü ve anket yoluyla konuyla ilgili geri bildirimler alındı.

Toplantının ardından KYDD DEA ve ETSD DEA çalışmaları kapsamında TÜPRAŞ Batman Rafinerisi’ne teknik saha ziyareti düzenleyen ekip, TÜPRAŞ’ın bu konulardaki uygulamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

Danışma sürecinin bir sonraki durakları genel paydaş toplantıları, genel paydaş toplantılarının yapılacağı Ankara ve İstanbul olacak.  Haziran ayında tamamlanması planlanan danışma süreçleri sonunda paydaşlardan sözlü ve yazılı olarak alınan geri bildirimlerle hazırlanacak olan Danışma Raporları 3 DEA Çalışmasıyla birlikte Bakanlığa sunulacak.