Denizli Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı Çalışması – Birinci Eğitim Gerçekleştirildi

İklim Hareketi için Degisime Güç Ver Projesi kapsamında hazırlanacak olan Denizli İklim Değişikliği Eylem Planı için, belediye personelinin teknik kapasitesinin gelistirilmesine yönelik yapılması planlanan 4 eğitimden ilki 7 Mayıs 2018 tarihinde Denizli’de gerçekleştirildi. Eğitime 25’e yakın Denizli Büyükşehir Belediyesi personeli ile REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, Proje Yöneticisi Onur Akpulat ve Proje Uzmanı Dursun Baş katılım sağladı. Eğitimde katılımcılar, iklim değişikliği ile mücadele konusunda küresel ve ulusal politikalara ilişkin bilgilendirildi.

Eğitimde, R. Ünal Sayman iklim değişikliği ve küresel etkileri ile iklim değişikliğiyle mücadele konusunda küresel ve ulusal politikalara ilişkin katılımcıları bilgilendirdi. Diğer eğitmenlerden Onur Akpulat, iklim değişikliği ile mücadelede şehir özelinde “azaltım”, Dursun Baş ise “uyum” konusunda sunumlarını gerçekleştirdiler. Eğitimde ayrıca Denizli özelinde iklim değişikliği etkileri ve belediyenin sorumluluk alanları çerçevesinde azaltım tedbirlerine ilişkin çözümler/bariyerlere yönelik grup çalışmaları yapıldı.

Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Düşük karbonlu ve iklime dirençli Denizli kentinin sera gazı envanterinin oluşturulması ve eylem planının hazırlanarak hayata geçirilmesi için, iklim değişikliğine uyum ve sera gazı salım azaltım konularında teknik kapasite oluşturulması ve geliştirilmesi amacıyla 4 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmesi planlanmıştır. İklim değişikliğiyle mücadele için teknik kapasite güçlendirme amacıyla; sera gazı salım azaltım ve uyumu kapsayacak pek çok konuda eğitilecek belediye personeli ve yerel karar vericilerin, kentlerinde iklim değişikliğinin etkilerini azaltırken, iklim değişikliği ile mücadelede ulusal çabalara katkıda bulanmaları beklenmektedir.