KİDEP 2. Çalışma Grubu Toplantısı Düzenlendi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin (KBB) Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi (KİDEP) kapsamında Sera Gazı Envanterini (SGE) ve İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) REC Türkiye tarafından hazırlanıyor. 2017 Aralık ayında başlayan proje kapsamında, 2. Çalışma Grubu toplantısı 21 Mart 2018 Çarşamba günü, İzmit Ramada Plaza’da gerçekleştirildi.

KBB Çevre Koruma Şubesi ev sahipliğinde, TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Kent Konseyi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası temsilcilerinin katıldığı toplantı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Şube Müdürü Mesut Önem’in karşılama konuşmasıyla başladı.

Toplantıda, proje kapsamında 12-14 Şubat 2018 tarihleri arasında Barselona’ya düzenlenen yurt dışı saha ziyareti ve alınan dersler REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat tarafından katılımcılarla paylaşıldı. REC Türkiye Uzmanı Gözde Odabaş, 13-16 Mart 2018 tarihleri arasında, İDEP hazırlamada öncü olmuş Bursa, İstanbul ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerine gerçekleştirilen yurt içi çalışma ve saha ziyaretlerindeki kazanım ve tecrübeleri aktardı.

Çalışma ve Teknik Saha Ziyaretlerinden edinilen kazanımların ardından REC Türkiye Uzmanı Dursun Baş, veri toplamada izlenecek yol ve kullanılacak araca ilişkin katılımcıları bilgilendirirken; Kocaeli özelinde veri toplamada karşılaşılabilecek zorluklar, gelinen aşamada elde edilen veriler ve veri eksiklikleri paylaşıldı; katılımcılara düşen görevler değerlendirildi. Sunumlar sırasında ve sunumları takiben soru cevap ve öneri bölümünde çalışmaya ilişkin konular detaylandırıldı, projenin devam eden faaliyetleri için planlama gerçekleştirildi.