REC Türkiye Denizli Büyükşehir Belediyesi için “Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı” Hazırlayacak!

REC Türkiye, Türkiye’de “İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında yürütülen bir başka projenin uygulayıcı ortağı oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Cem Bağcı ve REC Türkiye Direktörü R. Ünal Sayman’ın imzaladığı sözleşme ile proje, Mart 2018’de başladı. Proje koordinasyon toplantısında teknik ekip ile faaliyet planlamaları yapıldı.

İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver projesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi ortaklığında REC Türkiye, ildeki geniş bir paydaş kitlesiyle çalışmalar yapacak, bu paydaşları hedefleyen çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleyecek. Proje ile hedeflenen ana kazanımlar ise;

  • İklim Eylem Planının hazırlanması ile Denizli’nin iklim değişikliği “azaltım ve uyumu” çalışması gerçekleştiren Türkiye’deki ikinci Büyükşehir Belediyesi olması ve
  • Anket çalışmaları ve çeşitli eğitim serileriyle il genelinde farkındalık düzeyinin arttırılması.

REC Türkiye olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi (KİDEP) Projesi” kapsamında Kocaeli’nin il ölçeğinde Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planını hazırlama çalışmalarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi için de sera gazı envanteri ve iklim eylem planı hazırlayacağımız bu iki projeye çok önem veriyoruz.

Çalışma ile ilgili tüm gelişmeleri twitter sayfasından takip edebilirsiniz: @İklimDenizli

“Denizli Büyükşehir Belediyesi: İklim Hareketi İçin Değişime Güç Ver Projesi” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

“İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.