KİDEP Çalışma Ziyaretleri Düzenlendi: İklim Değişikliği Envanter ve Eylem Planları Yerinde İncelendi

Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi (KİDEP) kapsamında Sera Gazı Envanterini (SGE) ve İklim Değişikliği Eylem Planını (İDEP) REC Türkiye hazırlıyor. 2017 Aralık ayında başlayan proje kapsamında, Türkiye’de İDEP hazırlayan öncü büyükşehirlerden olan Bursa, İstanbul ve Gaziantep Büyükşehir Belediyelerine (BBB, İBB ve GBB) çalışma ziyaretleri düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve REC Türkiye Proje ekibiyle birlikte Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Kent Konseyi, Gebze Teknik ve Kocaeli Üniversiteleri Çevre Mühendisliği Bölümleri temsilcilerinden oluşan yaklaşık 17 kişilik bir heyet katıldı. Heyet, 13-16 Mart 2018 tarihleri arasında, BBB ve İBB’ye günübirlik; GBB’ye 2 gün olmak üzere, toplam 4 gün süren çalışma ziyaretinde

  • SGE ve İDEP hazırlanmasında kullanılan veri toplama yöntemleri,
  • ulusal ve yerel kullanılan veri kaynakları ve araçlar,
  • veri toplama sürecinde karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri,
  • İDEP eylemlerini belirleyici faktörler vb. konularda öneri ve görüşler aldı.

Programın ilk gününde heyet, 2016’da Belediye Başkanları Sözleşmesini (CoM) imzalayan BBB’yi ziyaret etti. Belediye Başkanları Sözleşmesi hakkında bilgi için tıklayınız.

BBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ile gerçekleştirilen toplantıda, 2014 yılında CoM tarafı olmadan hazırlanan İDEP’in, CoM üyeliğiyle 2017 yılında güncellendiği belirtildi. Kişi başı salımların 2014 referans yılında 2,48 ton CO2e olduğu ve bu salımların 2030 yılında, %40 azaltılarak 1,48 ton CO2e seviyesine çekilmesi hedefi konularak güncellendiği belirtildi. Güncel plana ulaşmak için tıklayınız

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalışma Ziyareti

Heyet, programın ikinci gününde İBB’yi ziyaret etti. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma Müdürlüğü, İstanbul İDEP hazırlama sürecindeki tecrübe ve kazanımlarını heyetle paylaştı. C40 üyesi olan İBB, SGE ve İDEP hazırlama sürecinde C40 ağından teknik destek, yönlendirme, doğrulama, eğitim ve eğitim finansmanı şeklinde yararlandıklarını belirterek, yerel yönetimlerin uluslararası ağlara katılımının önemini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çalışma Ziyareti

Kişi başı salımları 3,23 ton CO2e olan İstanbul için hazırladığı İDEP’te, uyuma da yer verdiğini belirten İBB, İTÜ’den destek alarak iklim senaryosu da çalıştı. Risk-fırsat-kırılganlık analizini ise atık, su, enerji, tarım vb. toplam 10 sektörde gerçekleştirdi. İlgili raporlar https://www.iklim.istanbul/raporlar/ adresi üzerinden paylaşılmış durumda; Eylem Planının ise Mart ayında yayımlanması hedefleniyor.

Programın üçüncü gününde heyet, İDEP’ini ikinci kez güncellemeyi planlayan GBB ile fikir alışverişinde bulundu. GBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji Yönetimi Şube Müdürlüğü, tecrübelerini paylaştı. SGE hazırlanmasında Fransız Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansının (ADEME) sağladığı Bilan envanter hesaplama aracını kullandığını belirten GBB, raporunda temel olarak enerji tüketiminin ve sera gazı salımının sektörlere dağılımını belirlemiş bulunuyor. 2015 yılında yayımladığı planında, mevcut durumda 5,32 ton CO2e olan ve 2023’te 6,29 ton CO2e olması beklenen kişi başı salımlarını %20 azaltarak 4,95 ton CO2e değerine düşürmeyi hedefliyor. Buna yönelik azaltım önlemlerini toplamda 41 farklı emisyon sürecini değerlendirerek tanımlamış. Azaltım önlemlerinin uygulama takviminde ise, 2016-2018 arasında yatay önlemlerin başlatılması, 2018-2020 arasında sera gazı salımına en fazla etkisi olan sektörlerde (sanayi ve ulaşım) ve 2020-2023 arasında sera gazı salımına en az etkisi olan sektörlerde (ormancılık, konut ve hizmetler) eylemler gerçekleştirilmesini öngörüyor (planın yönetici özetine ulaşmak için tıklayınız).

İlk olarak 2011 yılında yayımladığı İDEP’iyle öncü olan GBB, 2015 yılında güncellediği İDEP’ini, CoM tarafı olmasının ardından Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı oluşturarak güçlendirmek ve Türkiye’de bir ilk olarak Enerji Mastır Planına alttık oluşturmak istiyor.

KİDEP kapsamında gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin son gününde heyet, GBB’nin çeşitli enerji üretim tesislerine saha ziyaretleri gerçekleştirildi. 2010 yılında enerji üretimine başlayan GBB katı atık düzenli depolama sahası, şu anda günlük 1.800 ton atığa ev sahipliği yaparken 5,65 MW kurulu güce sahip 5 elektrik motoruyla 5,2 MWh elektrik üretiyor. 1 MW kurulu güce sahip, polikristal panel kullanılan Bağlarbaşı Güneş Enerji Santrali, GBB’nin GES konusunda başlattığı bir adım, 2 MW’lık bir kurulum daha planlanıyor. 1 MW’lık kurulu güçle planlanan Oğuzeli Biyogaz Üretim Tesisinde günlük 250 ton büyükbaş, küçükbaş ve tavuk atıklarından biyogaz üretimi planlanıyor. Henüz inşaat aşamasında olan tesisi gezen heyet, tesisle ilgili teknik detaylar ve karşılaşılan sorunlara dair bilgi aldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Düzenli Depolama Sahası

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bağlarbaşı GES

“Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi (KİDEP) Projesi” ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

“İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.