IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı: Döngüsel Ekonomi

21 – 22 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul’da, Akademi Çevre Ana Sponsorluğu’nda düzenlenecek olan IREMCON Uluslararası Çevre Konferansı “Döngüsel Ekonomi” konusu çerçevesinde, Balkan ülkeleri için “Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm” başlığını ele alacak. Konferansın temel hedefini AB’nin son yıllarda döngüsel ekonomiyi hedef haline getirmesi, atık yönetiminin ekonomik boyutunu ön plana çıkarması oluşturuyor. Bu konferans ile, Balkan ülkelerinde atık sektörünün önde gelen kurum ile kuruluşlarının bir araya getirilmesi ve uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesiyle etkin bir atık yönetiminin sağlanması hedefleniyor.

Konferans, uluslararası girişimcilerin atık yönetimi  ve geri dönüşüm konularına yönelik bilgi, tecrübe ve başarı hikayelerinin paylaşılması açısından  Balkan ülkeleri için oldukça önem arz ediyor.  Bu kapsamda IREMCON konferansına dahil edilen ülkeler; Macaristan, Slovenya, Hırvatistan, Bosna, Sırbistan, Romanya, Karadağ, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan ve Arnavutluk.

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman ve REC Arnavutluk Direktörü Mihallaq Qirjo toplantıya katılarak konuşma yapacaklar. Rifat Ünal Sayman IREMCON ülkelerindeki atık yönetimini genel olarak değerlendirirken, Mihallaq Qirjo is Arnavutluk Ulusal Entegre Atık Yönetimi Stratejisini katılımcılarla paylaşacak.

Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.