STK CLINIQUE – 2018 Eğitim Programları Başlıyor

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalısmaları Merkezi tarafından oluşturulan STK Clinique, sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını desteklemek ve onların değişen dünyaya adapte olma süreçlerine yardımcı olmak üzere günlük eğitimler düzenleyecek. Bu eğitimler sayesinde, sivil toplum kuruluşlarında çalışan gençlerin bilgi ve becerisel anlamda güçlenmeleri ve çalışmalarında karar alma süreçlerinde daha etkin olmaları hedeflenmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınmanın odak noktası olacağı eğitimlerde konular, Türkiye’de ve dünyada güncel olan ve STK’ların aktif olarak rol oynadığı alanlara yönelik belirlenmiştir. 2015 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 11. Hedef olan “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”, STK Clinique için eğitim programlarının başlangıç konusu olarak seçilmiştir.

Bu kapsamda 20 Mart 2018 tarihinde, Kadir Has Üniversitesi’nde “Sürdürülebilir Şehirler ve Çevre” eğitimi ile başlayacak olan programın konu başlıkları; çevresel bilinç, ekoloji, sürdürülebilir şehirler ve hukuki düzenlemeler, sürdürülebilir ulaşım, döngüsel ekonomi ve atık yönetimidir. REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman programda eğitmen olarak yer alacak ve “Doğrusal Ekonomiden Döngüsel Ekonomiye Dönüşüm” konusu ile ilgili bilgilerini katılımcılara aktaracak. 20 Mart 2018 eğitim programını detaylı incelemek için tıklayınız. 

STK Clinique ve eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgi tıklayınız.

Neden STK Clinique?

  • Hızlı gelişen dünyada bilgilerimizi güncellemek
  • Akademik bir ortamda ilgili alanlar hakkında teorik ve pratik bilgiye erişmek
  • Derinlemesne bilgiyle donanarak gelecek için daha hazır olmak
  • Ulusal ve uluslararası arenada gelişsmeleri takip etmek
  • Uluslararası aktivitelerin bir parçası olmak
  • Çok aktörlü br grupta yeni bağlantılar kurmak
  • Karmaşık dünyayı anlayabilmek için disiplinler arası anlayışı geliştirmek
  • Daha iyi bilgi ve yetilerle fon yaratma şansını arttırmak