Düşük Karbonlu Kalkınma Projesi: Düzenleyici Etki Analizi (DEA) Çalışmaları Danışma Süreci Başladı

Düşük Karbonlu Kalkınma Projesi 2. Bileşeni kapsamında Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalışmaları devam ediyor. İklim değişikliği konusunda 3 adet AB Direktifinin ulusal mevzuata uyumlaştırılması ve uygulanmasına yönelik DEA çalışmaları çerçevesinde danışma süreçleri başladı. Söz konusu 3 AB Direktifi; AB Benzin ve Motorin Kalitesi Direktifi (BMKD), AB Karbon Yakalama ve Depolama Direktifi (KYDD) ve AB Salım Ticareti Sistemi Direktifidir (STSD).

Danışma sürecinin hedefi, direktiflerin ulusal mevzuata uyumlaştırılması ve uygulanmasının etkilerinin ilgili paydaşlarla tartışılması ve görüş alışverişinin gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda odak grup toplantıları, birebir görüşmeler, saha ziyaretleri ve anket çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu süreçte BMKD, KYDD ve STSD DEA çalışmaları kapsamında İstanbul ve Kocaeli’nde danışma toplantılarının ilk ayağı gerçekleştirildi:

 • 23 Ocak 2018: İstanbul Biyoyakıt Üreticileri Danışma Toplantısı (BKMD DEA çalışması)
 • 24 Ocak 2018: İstanbul Dağıtım Şirketleri Danışma Toplantısı (BKMD DEA çalışması)
 • 25 Ocak 2018: Kocaeli STS Sektörleri Danışma Toplantısı (STSD DEA çalışması)

Danışma sürecinin bir sonraki durağı olan Adana ve Mersin’de aşağıdaki toplantı ve ziyaretler gerçekleştirilecek;

 • 5 Şubat 2018: Adana İSKEN Sugözü Enerji Santrali Teknik Saha Ziyareti (STSD DEA)
 • 6 Şubat 2018: Mersin Biyoyakıt Danışma Toplantısı (BMKD DEA çalışması)
 • 6 Şubat 2018: Mersin Aves Biyodizel Üretim Tesis Teknik Saha Ziyareti (BMKD DEA çalışması)
 • 7 Şubat 2018: Mersin STS Sektörleri Danışma Toplantısı (STSD DEA)

Faaliyetler Denizli ve İzmir’de aşağıdaki toplantı ve ziyaretler ile devam edecek;

 • 20 Şubat 2018: Denizli Yerel Paydaş Toplantısı (KYDD DEA çalışması)
 • 21 Şubat 2018: Denizli Zorlu Enerji Kızıldere II Jeotermal Enerji Santrali Teknik Saha Ziyareti (KYDD DEA çalışması)
 • 22 Şubat 2018: İzmir Biyoyakıt Danışma Toplantısı (BMKD DEA çalışması)
 • 22 Şubat 2018: İzmir STS Sektörleri Danışma Toplantısı (STSD DEA çalışması)

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.