Natura 2000 Projesi Kapasite Geliştirme Eğitim Programı Ankara’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği (AB) IPA Programı (Katılım Öncesi Mali Yardım Programı) tarafından desteklenen ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında gerçekleştirilen kapasite geliştirme ve eğitim faaliyetleri devam ediyor.

30 Ocak – 1 Şubat 2018 Ankara’da düzenlenen ve 3 gün süren eğitim programında, AB Doğa Koruma Direktifleri ve proje faaliyetlerine yönelik sunumlar gerçekleştirildi. Eğitimin son gününde ise Nallıhan Kuş Cenneti, Aysantı Beli ve Beypazarı’nda bulunan biyolojik çeşitlilik izleme alanlarına uzmanlar eşliğinde teknik gezi gerçekleştirildi. Eğitime kamu kurumları ve STK temsilcileri, Ankara ve çevre illerden gelen akademisyenler de dahil yaklaşık 70 kişi katıldı.

Eğitimde, Avrupa Birliği Doğa Koruma Direktifleri (Kuş ve Habitat Direktiflerinin) yükümlülükleri tanıtıldı ve AB düzeyindeki uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca projenin önemli çıktıları; İç Anadolu Bölgesi Natura 2000 referans listeleri, Natura 2000 alanları seçim yöntemi ve Natura 2000 veritabanı ile mevcut Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanını detaylıca anlatan bilgilendirici sunumlar yapıldı. Programda, REC Türkiye Direktörü R. Ünal Sayman ve uzman Dursun Baş,  “AB Doğa Koruma Politikaları, Habitat ve Kuş Direktifleri”, “Türkiye’de Korunan Alanların Yönetimi” ve “Habitat Direktifi İzleme ve Raporlama yükümlülüklerine” yönelik sunumlarını gerçekleştirdiler.

Eğitimde gerçekleştirilen sunumlar aşağıda yer almaktadır.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için: http://natura2000.info

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı işbirliğinde Avrupa Birliği (AB) IPA Programı (Katılım Öncesi Mali Yardım Programı) tarafından desteklenen, “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” Eylül 2015 tarihi itibariyle başlamıştır. Projenin uygulama süresi üç yıl olup, nihai faydalanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. REC Türkiye proje ortağı olarak kapasite geliştirme ve AB Kuş ve Habitat Direktiflerine uyum faaliyetlerine destek veriyor.

Natura2000_ProjeSunumu_UnalSayman

AB_Doğa Koruma_UnalSayman

Habitat_Direktifi_DursunBas

Kuş_Direktifi_DursunBas

Habitatların_Sınıflandırılması_ZMesic

Natura2000Süreci_Bulgaristan_VVassilev

SKP_Natura2000_SGarcia

Bulgaristan_DogaKoruma_BilgiSistemi_VVassilev

AB_Doğanın_Durumu_DursunBas

Natura2000_Veritabanı_ZMesic

Nuh’unGemisiVeritabanı_SerhatErbaş

Habitat_Tür_Haritalama_CBS_EnginGem