AB Doğa Koruma Mevzuatına Uyum Çalıştayları Devam Ediyor: Üçüncü Çalıştay Bolu’da Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği (AB) IPA Programı (Katılım Öncesi Mali Yardım Programı) tarafından desteklenen ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün faydalanıcısı olduğu “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” faaliyetleri devam ediyor.

Proje kapsamında, AB doğa koruma müktesebatı ile uyumlu ikincil mevzuat hazırlanmasına destek çalıştaylarından üçüncüsü 16-19 Ocak 2018 tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirildi. Çalıştaya, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün ilgili dairelerinden 20’nin üzerinde uzman katılım sağladı.

Çalıştayda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan taslak yönetmeliklerin kapsam ve maddeleri üzerinden gidilip, ilgili birimlerden uzmanların görüş ve önerileri derlenip taslak yönetmeliklerin güncellenmesi sağlandı. Çalıştaylarda, Prof.Dr.Yusuf Güneş, REC Türkiye Direktörü R.Ünal Sayman ve uzman Dursun Baş; AB ve Türkiye’deki çevre ve doğa koruma başlıklarında teknik destek sundu. Çalıştay süresince, taslakların içeriğine ilişkin yapılan çalışmalarda, AB ülkelerindeki benzer uygulamara dair konusunda uzman sunumları da gerçekleştirildi. 4 gün süren çalıştayda, AB Habitat Direktifi Madde 6.3 ve 6.4 hükümleri “Petr Roth” tarafından, Bulgaristan’daki yasal mevzuat uygulamaları “Ventzislav Vassilev” tarafından ve Hırvatistan’daki yasal mevzuat uygulamaları “Zrinka Mesic” tarafından sunuldu. Çalıştayların, 2018 yılı içerisinde Mayıs ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için: http://natura2000.info

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı işbirliğinde Avrupa Birliği (AB) IPA Programı (Katılım Öncesi Mali Yardım Programı) tarafından desteklenen, “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” Eylül 2015 tarihi itibariyle başlamıştır. Projenin uygulama süresi üç yıl olup, nihai faydalanıcısı Orman ve Su İşleri Bakanlığı’dır. REC Türkiye proje ortağı olarak kapasite geliştirme ve AB Kuş ve Habitat Direktiflerine uyum faaliyetlerine destek veriyor.