İklim Değişikliği ile Mücadele Yolunda İlerlerken: Eğitim İhtiyaç Analizi Anketi

Sizleri, Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede mevcut durum ile olması gereken/beklenen durum arasındaki farkları ve hangi alanlarda eğitime ihtiyaç olduğunu belirlemeye destek olmak adına: http://www.iklimin.org/anket/ linkinde yer alan anketi doldurmaya davet ediyoruz.

Anket çalışması, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcı kurumu olduğu, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi” – İklimIN – Projesinin  eğitim bileşeni altında hazırlanmıştır. Anket ile, Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede mevcut durum ile olması gereken/beklenen durum arasındaki farkları ve hangi alanlarda eğitime ihtiyaç olduğunu belirlemeye destek olacaktır. Bu formdan elde edilecek bilgiler Projenin konusuna dair öncelikli eğitim ihtiyaçlarını, performans boşluklarını ve sebeplerini belirlemeye yardımcı olacak ve böylece Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelede sektörel ve tematik olarak çeşitli alanlarda teknik kapasite inşasını geliştirmek amacıyla farklı hedef kitleler ve ilgili diğer tüm yerel paydaşlar için uygun eğitimler tasarlanacaktır (www.iklimin.org).

İklimIN Projesi, Türkiye’de ortak iklim değişikliği etkilerini azaltma çabalarını güçlendirmek için kamu farkındalığını ve paydaş kapasitesini artırmak suretiyle AB iklim politikası ve mevzuatına kademeli olarak uyum sağlanmasını amaçlamaktadır. Proje kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, küresel çevre sorunlarına daha fazla yön verebilme ve uluslararası güvenilirliğe ulaşma konularında en iyi şekilde desteklenmesi için eğitim programlarıyla kapasite geliştirme, paydaşlarla etkili iletişim ve farkındalık artırma çalışmaları ve hibe projeleri yoluyla yerel iklim değişikliği hareketinin gerçekleştirilmesi konularında teknik destek sağlanacaktır.

Proje hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.