Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Batı Balkanlar için REC’ten Yeni Proje!

Bölgesel Çevre Merkezi (REC), 7 Kasım 2017 tarihinde Almanya Federal Çevre Ajansı (UBA) ile “Batı Balkanlar ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Uygulanması” – Implementation of Sustainable Development Goals (SDGs) in the Western Balkans – Projesini imzaladı.

3 yıl sürecek olan bu projenin amacı; özellikle Arnavutluk, Makedonya ve Karadağ başta olmak üzere, 2030 Gündemine yönelik, ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) ulusal düzeyde uygulama yolunda karşılaştıkları zorluklar için destek sağlamak. Proje, SKH’lerin uygulanması sürecinde, üst düzey devlet yetkilileri ve Bakanlık temsilcilerinin kapasitelerini artırmayı, bu sayede SKH’lere yönelik ülke düzeyinde ve sektörler arası yaklaşımların benimsenmesini hedefliyor.

REC’in proje kapsamında yürüteceği başlıca faaliyetler; SKH’ler için ülkelerin önceliklerinin belirlenmesi ve hedef göstergelerinin geliştirilmesi, ülkeler bazında ek faaliyetlerin yapılması, bölgesel sürdürülebilirlik eğitimlerinin gerçekleştirilmesi, bölgeler bazında sürdürülebilirlik ile ilgili bir konferansın düzenlenmesi ile tecrübe ve proje sonuçlarının paylaşılması ve konu ile ilgili ülke ağının oluşturulması.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.