COP23 ve REC Türkiye

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, Proje Yöneticisi Onur Akpulat ve Proje Uzmanı Dursun Baş, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Bonn’da düzenlenen 23. Taraflar Konferansı’na (COP23) katıldı.

Rifat Ünal Sayman, 13 Kasım Pazartesi günü COP23 Türkiye Pavilyonu’nda “Sürdürülebilir Şehirler” panelinde; “Sürdürülebilir Şehirlerde İklim Değişikliği: Türkiye Örneği” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda, iklim değişikliği etkileri ile küresel salımlar, nüfus ve hızlı kentleşme, AB ve Türkiye’de Evsel Atıkların Yönetimi konularına yönelik bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye’de  bulunan Büyükşehir Belediyelerinin Sera Gazı Envanter çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi. Sayman, Türkiye’nin ve şehirlerinin, nüfus artışı, barınma kalitesi, su ve atık gibi çevresel problemler, göç, kentsel ulaşım büyük zorlukları olduğunu ve iklim değişikliğinin öncelik olarak görülmediğini vurguladı. İklim değişikliği ile mücadele yolunda, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve politika/planlama belgelerine entegre edilmesi gerektiğini söyledi. Sayman’ın sunumunu incelemek için tıklayınız.

Proje Yöneticisi Onur Akpulat ise, 15 Kasım Çarşamba günü “Türkiye’den İyi Uygulama Örnekleri” panelinde  “Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (ABÇÖ): Türkiye Kazanımları” konulu sunumunda, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri ile ilgili bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Türkiye Programı’nda çevre ile ilgili performanslarını geliştirmek ve sürdürülebilir ekonomik gelişmeye katkıda bulunan ödül alan şirketler hakkında bilgiler verdi. Onur Akpulat’ın sunumunu incelemek için tıklayınız.

ABÇÖ, Türkiye’de dereceye giren şirketlere AB düzeyinde yarışma hakkı tanıyor. Program, AB düzeyindeki çevre alanında en prestijli ödül. REC Türkiye ve TOBB iş birliğinde yürütülen program ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

Proje Uzmanı Dursun Baş, 15 Kasım Çarşamba günü “İklim Değişikliği ve Arazi: UNCCD, UNFCCC, IPCC Çerçevesinde Ortak Eylem Alanları” konulu tartışma panelinde yer aldı.