8. Türktay – Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli

2010 yılından bu yana her yıl Ekim ayında yapılan,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Tübitak MAM, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Rekabet Kurumu, Benli Geri Dönüşüm ve İzaydaş gibi pek çok kurum, kuruluş ve üniversitelerin desteğiyle; atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre teknolojileri alanlarında, kamu kurumu temsilcileri, üst düzey yöneticiler ve akademisyenlerin katılım sağladığı “Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli” bu yıl sekizinci kez düzenleniyor.

18-19 Ekim 2017 tarihinde, Ankara’da düzenlenecek olan panelin bu yıl ana teması Sanayi, Enerji ve İstihdam için En stratejik Yerli Kaynak; Atık. “Türkiye’de Çevre Politikaları, Stratejik Yerli Kaynak Atık, Çevre Yönetimi Alanında Eğitim, Sosyal Güvenlik ve İstihdam, Atık İthalat ile İhracatının Atık Piyasalarına Etkisi, Ambalaj Atıklarının Etkin Yönetim Stratejisi ve Yatırım Teşvikleri, Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı Çerçevesinde Belediye Atıklarının Etkin Yönetimi, Atıktan Türetilmiş Yakıtın Kullanım Alanları, Endüstriyel Atıkların Yönetimi ve Denetim” başlıklarına yönelik panel oturumların düzenleneceği etkinlikte REC Türkiye Direktörü R. Ünal Sayman da konuşmacı olarak yer alacak.

Etkinliğe ait programa ulaşmak için tıklayınız. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği kapsamında, Çevre Faslı müzakerelere açılmıştır. Bu süreçte devlet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılını kendisine ‘2023 Vizyonu’ olarak hedef almıştır. Türkiye’nin ‘2023 Vizyonu’nda sürdürülebilir ekonomi kapsamında ‘atık yönetimi ve geri dönüşüm’ sektörleri de yer almaktadır. Bu temelden hareketle düzenlenmeye başlanan ve Türkiye’deki atık sektörünün önde gelen kurum ile kuruluşlarının 2010 yılından bu yana desteklediği TÜRKTAY PANELİ’ne bugüne kadar 300’den fazla konuşmacı katkı sağladı. Panellerde, Çevre Faslı’nın alt başlıklardan birisi olan Atık Yönetimi ve Geri Dönüşümün tüm yönleriyle ele alınıp, bu alanlarla ilgili çalışmalara rehberlik etmesi ve TÜRKİYE’nin sanayileşme temelli, etkin bir atık yönetimine ulaşmasına katkı sunmak amaçlanmaktadır. Panelin hedef kitlesi atık ve geri dönüşüm kapsamına giren tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte özellikle sanayi ağırlıklı üretim ve hizmet sunan sektörlerdir (Kaynak: Türktay).

Panel ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.