Canlı Türleri 6. Yok Oluşun Eşiğinde…

REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, dünyadaki canlı türlerinin ‘yok oluş’ tehlikesi ile karşı karşıya olmasını değerlendirdi: bu yok oluşların en bilineni 66 milyon yıl önce gerçekleşen ve dinozorların dünyamızdan silindiği ‘5. yok oluş’tu.

4.5 milyar yaşındaki dünyamızda, yaşayan canlı türlerinin en az yarısının yok olduğu bu tip olayların “kitlesel yok oluş” olarak adlandırıldığını belirten Sayman, yakın bir tarihe kadar bunun bir kitlesel yok oluş olarak değerlendirilmediğini ve bu nedenle bugüne kadar korumada öncelik, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlere verildiğini belirtti.

Yazıda, bu yok oluşun ana sebepleri; küresel ölçekte hızla artan nüfus ve tüketim, seri üretim ve kullan at ekonomisi, doğal yaşam alanlarının endüstriyel tarım alanlarına dönüştürülmesi ve ormansızlaştırma, iklim değişikliği ve etkileri, kara ve denizlerde artan kirlilik olarak sıralanıyor. Günümüzde, sadece tehdit altındaki türlere değil, bir bütün olarak dünya üzerindeki doğal yaşamın korunmasına odaklanmamız gerekiyor.

İlgili yazının tamamına erişmek için tıklayınız.