Natura 2000 ve Biyolojik Çeşitlilik için Ulusal Veritabanı Eğitimleri Başladı!

“Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma Sisteminin Güçlendirilmesi” Projesi kapsamında ulusal Natura 2000 veritabanı oluşturuluyor. Oluşturulan Natura 2000 veritabanı ve mevcut Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanı için istenen tür ve kalitede veri sağlaması için ilgili STK, üniversite ve kurumların kapasitesinin artırılması amacıyla; Erzurum, İstanbul ve Ankara’da olmak üzere üç adet eğitim düzenlenmesi planlanmıştır. Bu eğitimlerden birincisi 12-14 Eylül 2017 tarihlerinde Erzurum’da gerçekleştirilecektir.

Eğitimler, Natura 2000 veritabanı ve Ulusal Biyolojik Çeşitlilik veritabanına veri yükleme alt görevinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu amaca ek olarak, Natura 2000 konusunda genel bilgi düzeyinin artırılması için, Avrupa Birliği Doğa Koruma Direktifleri (Kuş ve Habitat Direktiflerinin) yükümlülükleri tanıtılacak ve AB düzeyindeki uygulamalar katılımcılarla paylaşılacaktır.

Eğitim programında, Türkiye’deki mevcut uygulamalara da yer verilecektir. Eğitim programı, özellikle üniversite ve araştırma kurumlarından katılacak uzmanlara yönelik olup, eğitim süresince proje faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme de yapılacaktır.

REC Türkiye Direktörü R. Ünal Sayman ve Proje Uzmanı Dursun Baş, Erzurum’da başlayan eğitime 2 gün süreyle katılım sağlayacak. Sayman, “AB Doğa Koruma Politikaları, Habitat ve Kuş Direktifleri – Kapsam ve Hedefler, Türkiye’de Korunan Alanların Yönetimi” üzerine sunum gerçekleştirecek.