Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne Düzenleyici Etki Analizi (DEA) Eğitimi

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye’nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) için düzenlediği Düzenleyici Etki Analizi (DEA) Eğitimi, 17 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Eğitimin açılışında YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz Can ve REC Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman DEA’ların mevzuat geliştirme süreçlerindeki gerekliliğini ve önemini vurguladı. DEA’nın aşamaları, DEA hazırlarken kullanılan gereçler ve DEA hazırlama yöntemlerine ilişkin YEGM uzmanlarının bilgilendirilmesini amaçlayan eğitimde, Düzenleyici Etki Analizlerine ilişkin eğitim sunumlarının yanı sıra, interaktif bir çalışma grubu oturumu da gerçekleştirildi. Katılımcılar, ayrıca Avrupa Birliği mevzuatı, Türkiye’den uygulama örnekleri ve uygulamada karşılaşılabilecek zorluklar hakkında da bilgilendirildi.

Eğitim gündemi için tıklayınız.