Türkiye’nin Düşük Karbonlu Kalkınması için Yeni Yol Haritası

Temel yararlanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan, Human Dynamics, REC ve AESA konsorsiyumu tarafından yürütülecek “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” Haziran 2017 itibariyle başlıyor. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı Hibe Anlaşması çerçevesindeki proje 3 yıl sürecek.

Projenin temel hedefi; iklim değişikliği ile bilimsel tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak, insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılması. REC Türkiye proje kapsamında özellikle ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılacak iklim değişikliği ile ilgili AB direktiflerine yönelik Etki Analizi çalışmaları ile projede önemli bir role sahip olacak.