REC Türkiye 2017 Atık Yönetimi Sempozyumu’nda

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Atık Yönetimi Sempozyumu”, atık yönetimi ile ilgili uygulamaların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ilgili paydaşları bu yıl da 26 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında tekrar bir araya getirdi. Sempozyumda özel sektör, belediyeler, akademi, odalar ve STK’lar atık yönetimi alanındaki bilgi ve birikimlerinin paylaşarak sektördeki yenilikleri değerlendirdi. REC Türkiye de sempozyumun birinci ve ikinci gününde sunumlarıyla farklı oturumlarda yer aldı. REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, açılış programındaki “Döngüsel Ekonomi” konusundaki sunumunun yanı sıra ikinci gün Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar (AEEE) oturumunda AB AEEE Direktifi ve bu konudaki güncel gelişmelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Sempozyumun ikinci gününde gerçekleştirilen “Döngüsel Ekonomi Kapsamında Atıkların Azaltılması ve Kaynak Olarak Kullanılması” oturumuna ise REC Türkiye Proje Yöneticilerinden Onur Akpulat “Avrupa Birliği’nde End-of-Waste Uygulamaları” sunumuyla katkı verdi.

Sempozyum programı, gerçekleştirilen sunumlar ve sonuç bildirgesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.csb.gov.tr/gm/cygm/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=127578