Eko-Etiket

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Yayınları – III

Eko-Etiket

Eko-Etiketler, ürün ve hizmetlerin çevresel sicilleri hakkında güvenilir bilgi sağlayan gönüllülük esasına dayalı, katılımcı, piyasa temelli ekonomik araçlar olarak değerlendirilebilir.Tüm Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri için geçerli olan çevre etiket sistemi, kapsamlı çalışmalar sonucunda AB Bakanlar Konseyinin 23 Mart 1992 tarihli 880 sayılı Tüzüğü ile hayata geçirilmiştir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.