ÇEKAP Belediye Eğitimleri – Ankara

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan “Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” (ÇEKAP) kapsamında yerel yönetimlere yönelik düzenlenen “Yerel Yönetimler İçin Çevre Yönetimleri Eğitimleri”nin sekizinci ve son ayağı başkent Ankara’da, 1-2 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Ankara belediye eğitimi basın duyurusu için tıklayınız.