Sürdürülebilir Şehirler Konferansı

ÇEKAP projesi C Bileşeni kapsamında, 10 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Sürdürülebilir Şehirler Konferansı ile bütüncül ve yol gösterici bir tartışma ve paylaşım ortamının sunularak Türkiye’de sürdürülebilir şehirlerin inşasına katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı; farklı düzeydeki kurum ve kuruluşlar arasındaki ortaklığı güçlendirmek ve işbirliğini artırmak için çeşitli paydaşları bir araya getirerek “Sürdürülebilir Şehirleri Nasıl Kuracağız?” sorusuna yanıt aranmıştır.

Sürdürülebilir Şehirler Konferansı’nda; başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere, diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, sektörel şemsiye birlikler, ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar,  üniversiteler, özel sektör, medya ve diğer ilgili paydaşları temsilen uzman ve karar vericilerden oluşan yaklaşık 270 temsilci katılım sağlamıştır.

Konferans gündemi, konuşmacılar, panel oturumları, proje ekibi vb. detaylı bilgiler Konferans Bilgi Kitapçığımızda bulunmaktadır.

Konferans bilgi kitapçığı için tıklayınız.

İngilizce konferans bilgi kitapçığı için tıklayınız.

Konferans duyurusunu görmek için tıklayınız.

Konferans afişini görmek için tıklayınız.