Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı

Bölgesel Çevre Merkezi tarafından düzenlenen Millî Eğitim Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve UNECE desteği ve Bosch Ev Aletleri’nin sponsorluğu ile 15 Kasım 2012 Perşembe günü Ankara Milli Kütüphane’de Birinci Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim Konferansı gerçekleşti.

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim alanında ulusal ve uluslararası süreç; tüm paydaşların uygulama alanlarına yönelik örnek çalışmalar; kavramın ulusal olarak hayata geçirilmesi için atılması gereken adımların paylaşıldığı toplantının açılış konuşmaları Bölgesel Çevre Merkezi (REC) İcra Direktörü, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye, Bosch Ev Aletleri Pazarlama Müdürü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı tarafından yapıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanı Candice Stevens yaptığı konuşmada Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim alanında 2014 yılında tamamlanması planlanan Birleşmiş Milletler On Yıllık Kalkınma Planı’na değinerek Türkiye’nin Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim alanında acilen ulusal bir strateji belirlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Konferans ön raporu için tıklayınız.

Sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda ülke mevcut raporu için tıklayınız.