REC Türkiye, İklim Değişikliği CEO Algı Araştırma Projesi için imza attı!

REC Türkiye “Türk İş Dünyasının İklim Değişikliğine Yanıtı” projesini başlattı.

Almanya Büyükelçiliği tarafından desteklenen projede Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliği algısı anket yoluyla ölçülerek proje sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak.

Benzer bir çalışma, 2014 yılında yine REC Türkiye tarafından, Türkiye’de önde gelen 25 şirketin katkısıyla tamamlanmıştı. 2016’da genişletilerek yenilenmesi hedeflenen çalışma sayesinde, geçen 2 yıl içerisinde, özellikle Paris Anlaşması’nın kabulünü takiben özel sektördeki dönüşüm ölçülebilecek.

Proje, “İklim Değişikliği ve Düşük Karbon Ekonomisi” konularında Türk iş dünyasının durumunu dört ana konuda ortaya koymayı hedefliyor:

  • İklim değişikliğinin etkilerini anlama ve farkındalık seviyeleri,
  • İklim değişikliği ile mücadelede özel sektörün rolü,
  • İlgili sektörlerin gelecek öngörüleri, bu konudaki stratejileri ve eylem planları,
  • İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin üstesinden gelme konusunda yürütülen çalışmaları.

kapakceosurveyBu sayede özel sektörün İklim Değişikliği konusundaki farkındalığının artması ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje sonuçları rapor haline getirilerek ilgili paydaşlara dağıtılacak ve İstanbul ve Ankara’da, ilgili paydaşlardan yaklaşık 150 katılımcıya açık olarak gerçekleştirilecek bir basın toplantısıyla paylaşılacak. Ayrıca Kasım ayında Fas’ta düzenlenecek olan COP22’’de de proje sonuçları Dünya kamuoyu ile paylaşılacak.

CEO Algı Araştırması Projesi basın duyurusu için tıklayınız.