Natura 2000 Projesi – İhtiyaç Analizi Çalıştayları Afyon’da gerçekleştirildi.

Natura 2000 Projesi kapsamında kurumsal ihtiyaç analizi raporu hazırlanmasına yönelik çalıştaylar, 26-29 Ocak 2016 tarihlerinde Afyonkarahisar’da düzenlendi.

Çalıştaya, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatından ve diğer kamu kurumlarından olmak üzere 40’ın üzerinde uzman katılım sağladı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Doğa Koruma ve Milli Parklar) 5. Bölge Müdürü Mehmet Kuşcu’nun konuşmasının ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı ve Proje Direktörü Hayrettin Yıldırım proje ve Natura 2000 ile ilgili bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarını takiben, Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye Direktörü Rıfat Ünal Sayman Natura 2000 ile ilgili genel bilgi içeren ve Avrupa Birliği’nde korunan alanların karşılaştırıldığı bir sunum yaptı. Çalıştay’da AB Uzmanları Ventzislav Vasillev (REC Bulgaristan Ülke ofisi Direktörü) ve Blanca Ramos AB uygulama örneklerini katılımcılarla paylaştı. Gerçekleştirilen çalıştaylarda; Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye’de korunan alanlardaki uygulamaların karşılaştırılması ve ülkemizde korunan alanların yönetiminin AB ile uyumlu hale getirilmesi için kurumsal ihtiyaçların (insan kaynakları, veri, eğitim ihtiyacı vb.) belirlenmesi amaçlandı.

Bu amaca yönelik olarak gerçekleştirilen çalıştaylar ile iki temel konuya odaklanıldı: Korunan Alanlarda Ekonomik Faaliyetler ve Korunan Alanların Yönetimi. Çalıştayın ilk gününde Korunan Alanlardaki mevcut uygulamalar; ikinci gününde AB Uygulamaları örnekleri ve soru cevap oturumları; üçüncü gün AB ve Türkiye karşılaştırılması; son gün ise önceki üç gün boyunca yürütülen tartışmalar ışığında ihtiyaçların belirlenmesi odaklı oturumlar gerçekleştirildi.