Avrupa Birliği’nden Çevre Alanında İyi Uygulama Örnekleri

Bu yayın REC Türkiye tarafından yürütülen ve ana faydalanıcısı Çevre ve Orman Bakanlığı olan ‘Çevre Alanında Kapasite Geliştirme’ başlıklı Avrupa Birliği projesi kapsamında hazırlanmıştır. Yayın kapsamında Avrupa Birliği üye ülkelerinden kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iyi uygulamaları REC Türkiye tarafından yapılan kapsamlı araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Seçilen örnek çalışmaların, Türkiye için anlamlı ve faydalı olmasına özen gösterilmiştir. Örneklerin, AB Çevre Mevzuatı’nın uygulanmasına doğrudan ya da dolaylı olarak destek veren bir yapıya sahip olmasına dikkat edilmiştir.

 

Yayına ulaşmak için tıklayınız.