Avrupa Birliği Çevre Mevzuatı Yayınları

Avrupa Birliği (AB), 1970’li yıllarda çevre koruma politikalarını, daha çok iç pazarda belirli bir rekabetin sağlanabilmesi için geliştirmiş ancak daha sonra ortaya çıkan küresel çevre problemlerine çözüm üretmek amacı ile hem kendi sınırları içerisinde hem de uluslararası alanda birçok girişimi başlatmış ve bu süreçlere öncülük etmiştir.
Bugün, 300’ün üzerinde yasal düzenlemeden oluşan AB çevre mevzuatına ülkemizin uyum sağlama sürecine destek sağlamayı hedefleyen bu yayın, uygulama rehberi olarak kullanılabileceği gibi,  kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve iş dünyasına mevzuatların adım adım nasıl hayata geçirilebileceğinin ipuçlarını veriyor.

Yayına ulaşmak için tıklayınız.