2007-2008 Dönemi REC Türkiye Hibe Desteği Raporu

REC Türkiye 2007-2008 yılları arasında “Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Geliştirilmesi Projesi: Bileşen A5-Çevre Hibe Programı“ kapsamında çevresel değerlerin korunması ve çevre sorunlarının çözümü konusunda kamuoyuna ulaşmayı hedefleyen 17 sivil toplum kuruluşunun projesini destekledi. Aynı proje kapsamında pek çok seminer ve eğitimin yanı sıra altı adet STK Diyalog toplantısı gerçekleştirildi.

Aşağıda yer alan ilk döküman projelerin özet bilgilerini ve projelerden elde edilen kazanımları, ikinci döküman ise yerel ve merkezi kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenen bir dizi diyalog toplantısının içeriği ve çıktıları hakkında kısa bilgileri içermektedir.

2007-2008 Dönemi REC Türkiye Hibe Desteği Raporuna ulaşmak için tıklayınız.

2007-2008 STK Diyalog Toplantıları Raporuna ulaşmak için tıklayınız.