REC Türkiye Hibe Programı Başarılı Projeler

REC Türkiye 2004-2006 yılları arasında çeşitli yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çevre ve sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 36 projenin doğru ve en etkin biçimde tasarlanması ve yürütülmesi konusunda destek verdi. Bu rapor iki yıl boyunca uygulanan projelerin çıktılarını-başarılarını bir özet bir dokümanla ilgilenen herkesin erişebileceği bir yayın haline getirmek amacıyla hazırlandı.

Bu raporun ileride proje fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere ve ilgilenen herkese bu konularda kazanılan deneyimleri iletmek için faydalı bir araç olacağını ümit ediyoruz.

REC Türkiye Hibe Programı Başarılı Projeler Raporu için tıklayınız.