Türk İş Dünyasının İklim Değişikliğine Yanıtı

Almanya Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle REC Türkiye tarafından yürütülen çalışma kapsamında Türk iş dünyası liderlerinin iklim değişikliği konusunda farkındalıkları, etki alanları, gelecek öngörüleri, strateji ve uygulama planları, iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendikleri rolün değerlendirilmesi amaçlandı.

2014’te “İklim Değişikliği CEO Algı Araştırması: Türk İş Dünyası Liderlerinin İklim Değişikliğine Cevabı” adı altında TÜSİAD işbirliğiyle REC Türkiye tarafından İklim değişikliği üzerine ilk CEO algı araştırması gerçekleştirilmişti. REC Türkiye, İklim Platformu faaliyetleri kapsamında Türk İş Dünyasının daha aktif, daha bilgili ve uzun dönemli bir iklim değişikliği politikası geliştirmesini sağlamak amacıyla anketi tasarlamış, hazırlamış, yayınlamış ve dağıtmıştı. Anket çalışmasında, kendi sektörlerinde GDP bazında büyük paya sahip ve iklim değişikliğine doğrudan etkisi olan şirketler hedeflenmiş, proje süresince toplam 50 şirketle iletişime geçilmiş, bu şirketlerin 25’i çalışmaya katılmıştı.

2014’te gerçekleştirilen çalışmanın bir devamı niteliğinde gerçekleştirilen bu yeni projede daha fazla şirketle iletişime geçilerek özel sektörü daha fazla yansıtmak ve geçtiğimiz iki senede özel sektördeki değişimin gözlenmesi amaçlandı. Bunun için ISO500 (I-II) ve Fortune500 listesindeki şirketler ile temasa geçilerek, hazırlanan anket paylaşıldı. Çalışmaya 54 büyük şirket katılım sağladı.

Çalışma ile ayrıca özel sektörün iklim değişikliği konusundaki farkındalığının artması ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlanması amaçlandı. Bu amaçla hazırlanan Proje Sonuç Raporu anket sonuçlarının yanı sıra iklim değişikliğiyle ilgili güncel bilgiler de sunuyor.

İklim değişikliği konusuna ve özel sektörün bu konudaki rolüne dikkat çekmek amacıyla ayrıca, çalışma sonuçlarının paylaşıldığı, COP22 Marakeş Konferansının değerlendirildiği ve kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve medya temsilcilerinden oluşan 150’yi aşkın kişinin katılım sağladığı bir konferans gerçekleştirildi. (Konferansla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.)