Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planı: Birinci Paydaş Çalıştayı Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin (KBB) Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi (KİDEP) kapsamında Sera Gazı Envanteri (SGE) ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlıkları (İDEP) devam ediyor. Projenin İklim Değişikliği Eylem Planı 1. Paydaş Çalıştayı 5 Temmuz 2018 Perşembe günü, İzmit Ramada Plaza otelinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ünal Bostan’ın açılış konuşmasıyla başlayan çalıştaya başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ilgili birimleri olmak üzere Kocaeli ilçe belediyeleri, ilgili kamu kurumlarının yerel teşkilatları, bölgedeki organize sanayi bölgeleri, bölgedeki sanayi ve ticaret odaları, büyük sanayi işletmeleri ve üniversite temsilcileri katıldı.

Çalıştayın ilk oturumunda REC Türkiye Direktörü Rifat Ünal Sayman, iklim değişikliği ve şehirler ilişkisini katılımcılarla paylaşırken, proje kapsamında Kocaeli ilinin sera gazı envanterinin hesaplanmasında gelinen nokta ve taslak sonuçlar, REC Türkiye Proje Yöneticisi Onur Akpulat tarafından aktarıldı. Eylem planı hazırlanmasına yönelik gerekli eylem alanlarının belirlenmesini ve oluşturulacak eylem fişlerini tanıtan REC Türkiye Proje Uzmanı Dursun Baş, çalışma grupları şeklinde gerçekleştirilecek eylem alanları belirlenmesi çalıştayına yönelik yönergeyi anlattı.

Sunumların ve çalıştay yönergesinin tanıtılmasının ardından ikinci oturumda ilgili sektörlere göre gruplara ayrılan katılımcılar, Kocaeli ilinin sera gazını azaltmaya yönelik amaçları ve eylemleri belirledi. Binalar, Ulaşım, Enerji, Sanayi ve Atık/Atıksu gruplarında belirlenen amaçlar ve eylemler gruplar tarafından sunuldu.
Çalıştay sonucu elde edilen çıktılar, Kocaeli İklim Değişikliği Eylem Planına entegre edilecek ve söz konusu çıktılar 26 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek ikinci paydaş çalıştayında detaylandırılacak.

Kocaeli’nin sera gazı envanteri ve eylem planı hazırlanmasına ilişkin projeyle ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin (KBB) Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi Projesi (KİDEP) ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.