Sürdürülebilirlik Üzerine: Kalkınma Hedefleri ve Perspektifler

Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümünün Bilkent Üniversitesi öğrencileri için düzenlediği “Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü Konuşmaları – LAUD Talks” – kapsamında, 28 Kasım 2017 tarihinde REC Türkiye Uzman Yardımcısı Tulû Tohumcu, sürdürülebilirlik kavramı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile ilgili bilgiler veren bir sunum gerçekleştirdi.

Tohumcu sunumunda sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve sürdürülebilir şehirler ile ilgili bilgi ve tecrübelerini aktardı. Güncel bir konu olan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri‘nin dünyada ve Türkiye’de uygulanmasına yönelik  yapılan çalışmaların önemini vurguladı, çevre ve peyzaj projeleri kapsamında bu hedefler doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar hakkındaki düşüncelerini paylaştı. SKH’lerin, yalnızca çevresel kalkınma anlamında problemleri çözmeye odaklı olmadığını, ekonomik ve sosyal kalkınma dâhil, sürdürülebilir kalkınmayı küresel seviyede sağlamaya yönelik olduklarından bahsetti. SKH’lerden; Hedef 2 (Açlığa Son), Hedef  3 (Sağlıklı Bireyler), Hedef 6 (Temiz Su ve Sıhhi Koşullar), Hedef 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) ve Hedef 11’in (Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları), çevre ve peyzaj projeleri bazında gerçekleştirilen sürdürülebilir şehir çalışmalarında öne çıktığını belirtti. Özellikle Hedef 11’in; sürdürülebilir şehirler, sürdürülebilir yerleşim ve planlama, kültürel ve doğal mirasın korunması, atık yönetimi, erişilebilir yeşil ve kamusal alanlar, kırsal ve kentsel alanların ilişkisi, sürdürülebilir binalar, altyapı ve şehirlerde açık alan kullanımı açısından önemli olduğunu söyledi.

Tohumcu, 8 Aralık Perşembe günü de Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi Bölümü öğrencilerine Sürdürülebilir yüksek binaların kentsel çevre ile uyumları konulu bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumunda ise öğrencilerin, sürdürülebilirlik konusuna mimari bir ölçekten bakmalarını sağlamaya çalışan Tohumcu, yüksek binaların tasarlanırken bulundukları çevre ile ilişkilerini belirli “sürdürülebilirlik” kriterleri üzerinden irdelenmeleri gerektiğini, sürdürülebilir şehirler yaratmaya çalışırken en önemli noktalardan birinin çevre ve insan ilişkisi olduğunu belirtti.