“Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi” Açılış Konferansı Düzenlendi

Temel yararlanıcısının T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu, Human Dynamics, REC Türkiye ve AESA konsorsiyumu tarafından yürütülecek olan “Düşük Karbonlu Kalkınma için Çözümsel Tabanlı Strateji ve Eylem Geliştirilmesi Teknik Yardım” Projesi’nin açılış konferansı 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Konferansa; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyen ve medya temsilcilerinden oluşan 100’ü aşkın davetli katılım sağladı.

Toplantının açılış konuşmalarını; AB Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Sayın Tibor Sztaricskai ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adnan Tan gerçekleştirdi.

Sayın Tibor Sztaricskai açılış konuşmasında, Avrupa Birliği düşük karbonlu kalkınma yaklaşımının öncelik olarak çevresel yapıya yönelik olduğunu belirtti. Sera gazı emisyonu azaltımını misyon olarak belirlediklerini ve düşük karbon ekonomisi yol haritasında 2050 yılına kadar 1990 yılına göre %80 azaltım hedeflediklerini vurguladı. Bu yol haritasında belirlenen bu ve benzer hedeflerin her sektör için geçerli olduğunu, gelişen teknoloji ile beraber de bu yolda çözümlere ulaşılabildiğini ifade etti. Özellikle Paris Anlaşmasından sonraki süreçte sera gazı emisyonlarının üye ülkelerin ekonomik anlamdaki gelişimlerine negatif şekilde etki etmediğinin altını çizen Sztaricskai, AB’nin, Türkiye’nin bu alanlarda yaptığı çalışmalarını desteklediğini vurguladı.

Sayın Adnan Tan yaptığı açılış konuşmasında, sürdürülebilir düşük karbonlu kalkınma alanında Türkiye’de yapılan çalışmaların dünya ölçeğinde artacağını belirterek, her sene normal olmayan hava olayları ile karşı karşıya olduğumuzu ve bu iklim değişikliği etkilerinin ülke ekonomisine verdiği ciddi zararı vurguladı. Düşük karbonlu kalkınmanın, sürdürülebilir ve dengeli bir kalkınma modeli; yeşil büyüme olduğunu belirten Tan, iklim kaynaklarımızı maliyet etkin bir şekilde kullanmamız gerektiğini söyledi. 2023 yılına kadar belirledikleri hedefler kapsamında, tüm Türkiye’de yerel iklim değişikliği çalışmalarını tamamlayarak, Yerel İklim Değişikliği Yönetmeliğini hazırlamayı hedeflediklerinin altını çizdi. Konuşmasının sonunda, “iklim değişmeden kendimizi değiştirelim” sloganını katılımcılara vurgulayan Tan, bu sloganın bütün herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından, proje takım lideri Mykola Raptsun katılımcılara proje hakkında bilgiler verdi ve projeyi tanıttı.

Temel hedefi; iklim değişikliği ile bilimsel tabanlı mücadele yoluyla küresel çabalara katkı sağlayarak, insan kaynaklı sera gazı salımlarının azaltılması olan projede REC Türkiye, ulusal mevzuatımıza uyumlaştırılacak iklim değişikliği ile ilgili olan AB direktiflerine yönelik, projenin 2. Bileşeni kapsamında Düzenleyici ve Sektörel Etki Analizi Çalışmalarını yürütecek.

Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.