Program

“Sürdürülebilirlik için atılan her adım sizi başarıya taşıyor!”
 
2007 yılından bu yana REC Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliğiyle düzenlenen program, kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. REC Türkiye olarak biz, sürdürülebilirlik için atılan her adımın sizi başarıya taşıdığını düşünüyoruz.
 
KSSP çünkü;
 • Değişim gereğinin farkına varılması
 • Yönetimde alışılagelmiş yaklaşımların yeniden gözden geçirilmesi
 • İş dünyasının; sağlık, güvenlik, çevre kirliliği ve doğal kaynak kullanımı gibi sosyal ve etik konular ile gelecekte karşılaşılması muhtemel yeni sorun alanlarını düşünmeye başlaması
 • AB üyelik sürecinin Türk iş dünyası üzerindeki etkileri
 • Sürdürülebilirliğin esas performans ve başarı göstergesi olması
 • Rekabetçi küresel ekonomide, Türk iş dünyasının pazar payı ve itibar kaybı olmaması için yeni gelişmelerin ve yükümlülüklerin gerisinde kalmaması
 • Muhtemel risk ve maliyetlerin öngörülmesi
 • Tüm sosyal paydaşlar üzerinde değer zincirinin yaratılması
 • Sürdürülebilir kalkınmanın, teorinin ötesine geçip ulusal ve yerel boyutta uygulamaları
 • Doğal kaynak ve atıkların etkin kullanımı

Genel konu başlıkları:

 • Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumlara Yansıması
 • İklim Değişikliği ve Karbon Yönetimi
 • AB Katılım Süreci, Çevre Mevzuatı ve Türkiye
 • Sürdürülebilirlik Raporlaması
 • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs)
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Sürdürülebilirliğin Sosyal Boyutu
 • Sürdürülebilirliğin Ekonomik Boyutu ve Finansman Araçları
 • Tedarik Zinciri
 • Enerji Kaynakları, Yenilenebilir Enerji ve Güneş Enerjisi
 • Atık Yönetimi, Döngüsel Ekonomi, Kaynak Verimliliği, Yaşam Döngüsü Analizi ve Endüstriyel Simbiyoz
 • Binalarda Enerji Verimliliği ve Yeşil Binalar
 • Yeşil Satın Alım ve Muhasebe
 • Çevresel Etki Analizi ve Doğa Koruma
 • Etik ve İş Ahlakı
 • Organizasyonel Yapılanma
 • Paydaş İlişkileri, Katılımcılık ve Yönetişim
 • İletişim ve Medya
 • Örnek Olay İncelemeleri, Karşılaştırmalı Örnekler, Sektörel Deneyim Paylaşımları

TASLAK KSSP 2021 (14. Dönem) Ders Programı (30 Mart – 6 Mayıs 2021)

* İçerik 2020 programı olarak konulmuş olup, 2021 için eğitmenlerden teyit alma süreci devam etmektedir.