Program

“Sürdürülebilir kalkınma adına atılan her adım sizi başarıya taşıyor.”
2007 yılından bu yana REC Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen program, kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. REC Türkiye olarak biz sürdürülebilir kalkınma adına atılan her adımın sizi başarıya taşıdığını düşünüyoruz. KSSP çünkü;
  • Değişim gereğinin farkına varılması
  • Yönetimde alışılagelmiş yaklaşımların yeniden gözden geçirilmesi
  • İş dünyasının; sağlık, güvenlik, çevre kirliliği ve doğal kaynak kullanımı gibi sosyal ve etik konular ile gelecekte karşılaşılması muhtemel yeni sorun alanlarını düşünmeye başlaması
  • AB üyelik sürecinin Türk iş dünyası üzerindeki etkileri
  • Sürdürülebilirliğin esas performans ve başarı göstergesi olması
  • Rekabetçi bir küresel ekonomide, Türk iş dünyası için pazar payı ve itibar kaybı olmaması için yeni gelişmelerin ve yükümlülüklerin gerisinde kalmaması
  • Muhtemel risk ve maliyetlerin öngörülmesi
  • Tüm sosyal paydaşlar üzerinde değer zincirinin yaratılması
  • Sürdürülebilir kalkınmanın, teorinin ötesine geçip ulusal ve yerel boyutta uygulamaları
  • Doğal kaynak ve atıkların etkin kullanımı

2017 program gündemi için tıklayınız.