Katılımcılar

Hedef Kitle:

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, iş dünyasından ve kamu kurumlarından orta ve üst düzey yöneticilerin katılımına yöneliktir. Programda, ilgili hedef kitlenin sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında çözüm ortakları/paydaşları olan meslek örgütleri, sektör dernekleri ve ilgili diğer kuruluşlar için kısıtlı kontenjan açılmaktadır.

Program katılımcıları, başvurular arasından Program Yönlendirme Kurulu tarafından belirlenecektir. Programa öncelikle özel sektör çalışanlarının başvurması hedeflenmektedir. Aşağıda sıralanan kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin başvuraları ise değerlendirmeye alınacaktır:

  • Meslek Örgütleri
  • Sivil Toplum Kuruluşu Çalışanları
  • Öğretim Görevlileri
  • Sürdürülebilirlik Danışmanları

Kurumların; ekonomik, sosyal ve çevresel konuları bütüncül bir şekilde iş süreçlerine dâhil etmeleri için destek sağlamayı hedefleyen programa en fazla 20 kişi kabul edilmektedir.