Başvuru Bilgileri

Başvurular, programın web sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilir. Ayrıntılı özgeçmiş başvurunun eki olarak sunulmalıdır. Sınırlı sayıda kısmi burs olanağı bulunmaktadır.

Başvurular, programın web sayfası üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilir. Ayrıntılı özgeçmiş başvurunun eki olarak sunulmalıdır. Ödeme ve dekonta ilişkin bilgiler ise daha sonra katılımcılar ile paylaşılır.

Başvurmak için tıklayınız.

Katılım ücreti 

Sertifika Programına katılım ücreti 3.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir. Özel sektör çalışanlarına, aynı şirketten birden fazla katılım olması halinde %25 indirim sağlanacaktır. Kamu kuruluşu, üniversite ve STK çalışanları bu koşul aranmaksızın %25’lik indirimden yararlanabilmektedir.

Ödeme, katılım kabulü ardından bildirilecek REC Türkiye TL Euro hesabına yapılacaktır ve talep edilmesi halinde fatura merkez ofisimizden TL olarak verilecektir.

Burs olanakları

Tercihen küçük-orta ölçekli şirketler, meslek örgütleri ve sektör dernekleri için sınırlı sayıda kısmi burs olanağı bulunmaktadır. Düzenleyen kuruluşların temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulu, başvuruları değerlendirir ve sertifika programı başlangıcından en geç yedi gün önce burslu katılmaya hak kazanan adaylara bilgi verilir.

Bursun kapsamı 

Burslar, Sertifika Programının maliyetini %50 oranında karşılayacak şekilde verilir. Bu uygulamanın, katılımcıların programa katılma yükümlülüklerini daha güçlü bir şekilde yerine getireceklerinin bir göstergesi olacağı düşünülmektedir.

Bursa nasıl başvurulabilir?

Sertifika Programı bursundan faydalanmak istiyorsanız, başvuru formundaki ödeme şeklini “%50 burslu” seçerek burslu başvurma nedenleri ilgili soruda belirtilmelidir.

LÜTFEN DİKKAT!

“Başvuru formu” ve “Özgeçmiş” içeren eksiksiz başvurular arasından ön seçim yapılır. Ön seçimi takiben kayıt işlemi, eğitim bedelinin ödenmesi ve ödeme dekontunun tarafımıza gönderilmesi ile kesinleşir.

Başvurmak için tıklayınız.