Başvuru Bilgileri

Başvurular, programın internet sayfasından yönlendirilen elektronik ortamdaki form ile gerçekleştirilir. Başvuranın özgeçmişi formun eki olarak sunulmalıdır. Ödeme ve dekonta ilişkin bilgiler ise daha sonra katılımcılar ile paylaşılır.

Sınırlı sayıda kısmi burs olanağı bulunmaktadır.

Katılım Ücreti:

Sertifika Programına katılım ücreti 5.000 TL + KDV.
Özel sektör çalışanlarına, aynı şirketten birden fazla katılım olması halinde %25 indirim sağlanacaktır. Kamu kuruluşu, üniversite ve STK çalışanları bu koşul aranmaksızın %25’lik indirimden yararlanabilmektedir.

Ödeme, katılım kabulü ardından bildirilecek REC Türkiye TL hesabına yapılacaktır ve fatura talep edilmesi halinde merkez ofisimizden TL olarak verilecektir.

Burs Olanakları:

Tercihen meslek örgütleri, sektör dernekleri ve küçük-orta ölçekli şirketler olmak üzere sınırlı sayıda kısmi burs olanağı bulunmaktadır. Program Yönlendirme Kurulu, başvuruları değerlendirir ve sertifika programı başlangıcından en geç yedi gün önce burslu katılmaya hak kazanan adaylara bilgi verilir.

Bursun Kapsamı:

Burslar, Sertifika Programının maliyetini %50 oranında karşılayacak şekilde verilir. Bu uygulamanın, katılımcıların programa katılma yükümlülüklerini daha güçlü bir şekilde yerine getireceklerinin bir göstergesi olacağı düşünülmektedir.

Bursa Nasıl Başvurulur?

Sertifika Programı bursundan faydalanmak istiyorsanız, başvuru formundaki ödeme şeklini “%50 burslu” seçerek burslu başvurma nedenleri ilgili soruda belirtilmelidir.

LÜTFEN DİKKAT!

2019 Sertifika Programı için son başvuru tarihi: 1 Mart 2019

Aşağıdaki “Başvuru formu” ve ona eklenen “Özgeçmiş” içeren eksiksiz başvurular arasından ön seçim yapılır. Ön seçimi takiben kayıt işlemi, eğitim bedelinin ödenmesi ve ödeme dekontunun tarafımıza gönderilmesi ile kesinleşir.

Başvuru formu aşağıda açılmadıysa tıklayınız.