CCUS – Ülkeler

Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama Ülke Örnekleri

Son yıllarda KYKD uygulamaları ve taahhütleri Dünya genelinde yaygınlaşmaktadır. (Bkz. Dünya’da KYKD) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Paris Anlaşması sorumluluğu olarak sundukları Ulusal Katkı Beyanlarında (UKB) [en:NDC] KYKD’ya yer veren ülkelerin sayısı hızla artmaktadır. Özellikle UKB’larını güncelleyen birçok ülke, Avustralya, Kanada, Çin, Japonya, Norveç, BAE ve ABD de dahil olmak üzere, KYKD teknolojilerine politikalarında yer vermiş bulunmaktadır. (Şekil 1)

Şekil 1 – Ülkelerin Paris Anlaşması Kapsamında BMİDÇS’ye
Sundukları Ulusal Katkı Beyanlarında (UKB) KYKD (Global KYD Enstitüsü- KYD 2022’nin Global Statüsü)

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği KYKD teknolojilerinin kullanımına ilişkin mevzuatını olan Karbon Yakalama ve Depolama (KYD) Direktifini 2009 yılında kabul ederek yayınlamıştır. Direktif, CO2’nin jeolojik depolanması için yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. KYD Direktifi AB’deki jeolojik oluşumlardaki CO2 depolamasını ve depolama alanlarının tüm kullanım ömrünü kapsar. Ayrıca, KYD’nin yakalanması ve taşınması bileşenlerine ilişkin hükümler içerir. Avrupa Komisyonu, ‘Sürdürülebilir Karbon Döngüleri‘ iletişiminde, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı karbon döngüleri oluşturmak için uzun vadeli hedef belirledi. Bu hedef kapsamında Avrupa Komisyonu, CO2’nin endüstriyel olarak yakalanmasını, kullanılmasını ve depolanmasını desteklemek için metodolojik destek ve finansman sağlar, karbon giderimlerinin sertifikasyonu için düzenleyici bir çerçeve geliştirdi.

Sürdürülebilir karbon döngülerine ilişkin bildiri aynı zamanda, tarım arazilerini CO2’yi atmosferden uzaklaştırmaya ve karbon stoklarını artırmaya yardımcı olacak şekilde sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi amaçlayan karbon tarımı kavramını da ele almaktadır. Son olarak, “mavi karbon” girişimleri, ekosistemleri yeniden canlandırarak okyanus ve kıyı ekosistemlerindeki CO2’nin uzaklaştırılmasını artırmayı amaçlamaktadır. 

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana AB-ETS çerçevesi içinde yürütülen NER 300 Programı ile enerji endüstrisinde yenilikçi düşük CO2 gösterim projelerine yatırımları teşvik etmektedir. NER 300 programının ana finansman odakları, yenilikçi yenilenebilir enerji teknolojileri ve KYKD üzerinedir. İnovasyon Fonu başlığı altında, KYKD için kaynakların sanayi sektörüne de yayılması amaçlanmaktadır. 2021 itibariyle İnovasyon Fonu, AB-ETS’nin bir parçasıdır. 2020’den 2030’a kadar, çevre açısından güvenli Karbon Yakalama ve Kullanma (KYK) süreçleri de dahil olmak üzere iklim değişikliğinin azaltılmasına önemli ölçüde katkıda bulunabilecek yenilikçi düşük CO2 üretim süreçlerine yönelik projeleri gösteren endüstri projelerine, AB içinde teşvikler sağlanması amaçlanmaktadır. AB İnovasyon Fonu’nun ilk teklif çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 3 Temmuz 2020’de yayınlanmış bulunmaktadır. Bu teklif çağrısı, yatırım hacmi 7,5 milyon avronun üzerinde olan projeleri ele almaktadır.

ABD

ABD’nin KYKD’ya ilişkin mevcut politikaları dört ana başlıkta toplanabilir. Aşağıda bu politikaların özetleri verilmiştir:

  1. Karbon Yakalama Programı: Enerji santralleri, çimento ve çelik tesisleri, rafineriler, petrokimya tesisleri ve diğer kaynaklardan CO2 emisyonlarının %95’inden fazlasını yakalamayı hedefleyen teknolojilerin araştırma, geliştirme, demonstrasyon ve yaygınlaştırılması (RDD&D) için kurulmuştur.
  2. Karbon Depolama Programı: CO2’nin ticari hacimlerde ve zaman dilimlerinde uzun vadeli depolanması için doğrulanabilir bilgiler sağlamak ve jeolojik karbon depolamanın etkili bir CO2 emisyonu azaltma çözümü olarak uygulanabilirliğini sağlamak için kurulmuştur.
  3. Karbon Yakalama Gösterim Projeleri Programı: Kömür ve doğal gaz kullanımına ilişkin karbon yakalama teknolojilerinde demonstrasyon projeleri için finansman sağlayan bir programdır.
  4. Karbon Dioksit Uzaklaştırma Programı: Yüzyıl ortasına kadar gigaton ölçekli karbondioksit azaltımını kolaylaştırmak için çeşitli CDR yaklaşımları geliştirmek üzere kurulmuştur.

Bu politikaların hepsi uygulanmaktadır ve uygulama başlangıç yılları 2002 ile 2022 arasında değişmektedir. Mevcut bu politikalara ilave olarak, ABD Yönetimi tarafından 2022 yılında ilan edilen Enflasyon Düşürme Yasası, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar için 369 milyar dolarlık bütçe oluşturulmuş; bu bütçenin de 3 milyar doları KYKD için ayrılmıştır.

İngiltere

İngiltere KYKD teknolojilerine önem veren ülkelerden biridir. Ülke, 2050 yılına kadar net-sıfır salım ulaşmakta KYKD’nin kullanılması konusunda kararlı. Bu amaçla 2004-2019 arasında İngiltere KYKD Araştırma ve İnovasyon için 330 milyon sterlinin üzerinde kamu finansmanı sağlamıştır. Bu finansman, KYKD ile ilgili temel bilimi anlamak, iyileştirilmiş yakalama süreçleri ve ekipmanı geliştirmek ve ayrıca KYKD’de yeni nesil konu uzmanlarını eğitmek için çok önemli olmuştur.

İngiltere önemli bir adım olarak KYKD ile elektrik üreten santralleri desteklemek için Sevk Edilebilir Güç Anlaşmasını (DPA) uygulamaya aldı. Sevk Edilebilir Güç Anlaşması ile 2020’lerin ortalarında en az bir KYKD enerji santralini devreye sokmayı amaçlıyor. Yeni KYKD projelerinin geliştirilmesini teşvik etmek için politika çerçevesini gözden geçirmeye ve geliştirmeye devam etmeye başladı ve 2022 Nisan ayında KYKD Yatırımcı Yol Haritasını yayınladı. 2025 yılı için 10 MtCO2/yıl KYKD kapasitesine ulaşma taahhüt edildi. KYKD teknolojisini kullanarak 2030 yılına kadar yılda 20-30MtCO2 yakalayıp depolamak ve gelecekteki yatırım ve potansiyel ihracat fırsatlarının temellerini oluşturmayı amaçlıyor.

Bu amaçla 1 milyar sterlinlik KYD Altyapı Fonu oluşturuldu. KYD Altyapı Fonu hem KYD’yi hem de etkin “mavi” ve elektrolitik “yeşil” hidrojeni destekleyen 240 milyon sterlinlik Net Sıfır Hidrojen Fonunu içermektedir.

Almanya

Almanya, enerji santralleri sektöründe ve yüksek CO2 emisyonlarına sahip endüstrilerde karbon yakalama ve depolama (KYD) teknolojileriyle %80-95 oranında emisyon azaltımı hedefliyor. Ülkede jeolojik CO2 depolaması araştırmaları 2005 yılından beri özel bir programla finanse edilmiştir. Bu program 2014’te sona ermiştir. Federal Ekonomi ve İklim Eylemi Bakanlığı (BMWK), KYKD’yı da içerecek şekilde enerji araştırmalarına finansman sağlamaktadır. Almanya, 2021’de Doğrudan Havada Karbon Yakalama senaryolarını araştırmak için iki önemli araştırma projesi başlatmış bulunmaktadır.

Hollanda

Hollanda, SDE++ aracılığıyla sübvanse edilecek projelere dayalı olarak, kimya endüstrisi, rafineriler ve atık yakma tesislerinde Karbon Yakalama ve Depolama (KYD) kullanılarak 2030’da yaklaşık 9 Mt CO2 azaltılmasını hedefleniyor. SDE++ şeması, üreticilerin yenilenebilir enerji veya CO2 emisyonlarının azaltılması için mali tazminat alabileceği bir işletim hibesi olarak çalışıyor. Üreticiler, azalttıkları CO2 salımlarının maliyetinin kârsız bileşeni için mali tazminat alıyor. SDE++, üreticilere, kullanılan teknolojiye bağlı olarak, belirli bir yıl boyunca maliyet fiyatının kâr etmeyen kısmını tazmin ediyor.