CCUS – Maliyetler

KYKD Maliyetleri

Dünya’da Karbon Yakalama Kullanma ve Depolama (KYKD) maliyetleri bir düşüş eğiliminde olmakla birlikte hala ton başına CO2’nun KYKD maliyeti oldukça yüksektir. KYKD maliyetleri üç aşamalı bir sürecin tamamını kapsayan maliyetleri içermektedir:

  • Yakalama
  • Taşıma
  • Kullanma veya Depolama

Mevcut elektrik üretimi ve imalat sanayi tesislerinde karbonun yakalanması, taşınması ve depolanmasının maliyeti 100 dolar seviyesine inmiş bulunmaktadır. Ancak karbonun doğrudan havadan yakalanmasının maliyeti halen çok yüksektir. (Şekil 1)

Şekil 1 – KYKD Maliyetleri (IEA (2019)- Enerji Teknolojisi Perspektifleri)

Yakalama

Günümüz teknolojileri ile CO2 farklı kaynaklarda yakalanabilmektedir. Bunların başında termik santrallerde, çimento ve demir çelik tesislerinde gerçekleşebilecek faaliyetler gelmektedir. Bunların dışında Doğrudan Havadan CO2 yakalam (DKYKD) ve KYKD’lı Biyoenerji (BKYKD) gelişim gösteren teknolojilerdir. Günümüzde DKYKD ile bir ton CO2 yakalamanın maliyeti 350 $’a kadar çıkabilmektedir. (bkz. Şekil 1)

Şekil 2: KYKD Maliyetleri (IEA (2017) Temiz Enerji Geçişlerinde KYKD)

Taşıma ve Depolama

Yakalanan karbonun taşınma ve depolama maliyeti, yakalamaya göre daha düşük seviyelerdedir.