CCUS – Proje Faaliyetleri

Proje Faaliyetleri

Proje ile Türkiye’nin KYKD teknolojilerine konu olacak salımları ve bu salımların KYKD yoluyla işletilmesinin Türkiye’ye getireceği maliyetler araştırılıyor. Bu çerçevede projenin temel amacı, KYKD’nın Türkiye’de uygulanabilirliği konusunda ortaya çıkan tartışmayı daha iyi anlamak ve bu tartışmaya katkıda bulunmak. Bu katkının aşağıda belirtilen yollarla elde edilmesi planlanıyor:

Etkinlikler

Yukarıda belirtilen sonuç ve hedefe ulaşmak için aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilecektir:

  1. Türkiye’deki jeolojik CO2 depolama sahalarının doğal mevcudiyetinin analizi
  2. Türkiye’deki CO2 kullanım potansiyelinin değerlendirilmesi
  3. Karbon yakalama ve depolama / karbon yakalama, kullanma ve depolama uygulamalarının teknik ve ekonomik fizibilitesine ilişkin değerlendirme
  4. Etkinlik 1, 2 ve 3’ün sonuçlarını içeren bir nihai raporun hazırlanması
  5. Danışma Süreci
  6. İletişim ve Erişim

Proje faaliyetleri ve aralarındaki ilişki Şekil 1’de gösterilmektedir.

Şekil 1 – Proje Faaliyetleri

Karbon yakalama, kullanma ve depolama Türkiye’de yeterince çalışılmamış bir konu olmuştur. Öte yandan, Türkiye’nin 2053 net-sıfır emisyon hedefi için karbon yakalama, kullanma ve depolamanın sihirli değnek olarak tanıtılması ve Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğu elektrik sektöründe yenilenebilir enerjiye dayalı geçişin ertelenmesi için bir gerekçe olarak kullanılması olasılığı da güçlüdür.

Diğer taraftan bakıldığında, KYKD salım azaltımının zor olduğu endüstriyel sektörler için fırsatlar sunmaktadır. Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıdan ve uzun vadeli strateji hazırlıklarından elde edilen ilk yansımalar, karbon yakalama, kullanma ve depolamanın endüstriyel emisyonları azaltmaya yönelik potansiyel katkısının ihmal edilebileceğini göstermektedir. Bu çerçevede, KYKD hakkında bilinçli bir tartışma, Türkiye’deki temiz enerji tartışmalarının önemli bir bileşeni olacaktır.