REC Haber Bandı

Ekip

Biz REC Türkiye çalışanları, kendimizi bir kuruluşta iş bulmuş elemanlar olarak değil, zaten yapmak istediğimiz işleri hayata geçirebileceğimiz bir yuvada, bizimle aynı idealleri paylaşan başka insanlarla oluşturduğumuz büyük ve yakın bir ailenin fertleri olarak görüyoruz. Etkinliğimizi artırmak, paydaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek doğrultusunda daha iyi hizmet verebilmek ve en iyi sonuçlara ulaşabilmek için kendimizi geliştiriyor ve yeniliyoruz. Ayrıca, yaptığımız işten keyif almayı, zaman zaman çok yorulsak da eğlenmeyi hiç ihmal etmiyoruz, bunu özellikle paydaşlarımızla birlikte yapmayı tercih ediyoruz. Biliyoruz ki, “eğlence olmadan sürdürülebilirlik” olmaz… Bizler kim miyiz ?

Rifat Ünal Sayman, Direktör

unal_v2sb500

REC Türkiye Direktörü olarak, kuruluşun yürüttüğü projelerin geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarına liderlik etmektedir. Proje yönetiminde, on yılı aşkın bölümü yönetici pozisyonunda olmak üzere, derinlemesine deneyimi ve birikimi bulunmaktadır. Çevre ve sürdürülebilirlik konularında 50’den fazla projenin yürütülmesine aktif dahil olmuştur. “Politika Analizi” ve “Etki Analizi” konularında uzmanlık geliştirmiştir. Avrupa Birliği müktesebatı kapsamında E-atık, Atık Yakma, Seveso II,  Yabanıl Kuşlar, Habitat gibi çeşitli çevre direktiflerinin farklı paydaşlar üzerindeki fayda ve maliyetleri konularında çalışmaları bulunmaktadır. Çevre ve Sürdürülebilirlik konularında 100’ün üzerinde konferans, eğitim veya çalıştaya konuşmacı veya moderatör olarak katılmış; ayrıca ulusal ve uluslararası eğitim, konferans ve teknik gezi organizasyonlarını yönetmiştir. Yazdığı çok sayıda rapor, rehber kitap ve makalesi bulunmaktadır. 2 sene Macaristan’da çalışan Sayman’ın, Avrupa’nın birçok ülkesinde katıldığı proje ve etkinlikler olmuştur. Sayman, AB tarafından finanse edilmiş “Türkiye’de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” (ÇEKAP) projesi direktörü, Avrupa Birliği Çevre Ödülleri (ABÇÖ) programının Ulusal Koordinatörü ve REC Türkiye ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı’nın (KSSP) direktörüdür. Kamu Yönetimi lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde, Uluslararası İlişkiler yüksek lisansını ODTÜ’de tamamlamıştır.

Onur Akpulat, Proje Yöneticisi

onur

ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nde, 2006 yılında lisans, 2009 yılında ise yüksek lisansını tamamladı. Lisansüstü çalışmaları sırasında, atıktan enerji, iklim değişikliği ve hava kirliliği kontrolü alanlarına yoğunlaştı. Bu çalışmalara paralel olarak 2 yıl süresince atıktan enerji eldesi ile ilgili bir TÜBİTAK projesinde araştırmacı olarak çalıştı. REC’teki mevcut görevinde, 7 yıldan bu yana sürdürülebilir kalkınma, atık yönetimi, yenilenebilir enerji, iklim değişikliği ve AB çevre faslına uyum konuları üzerine yoğunlaştı. Özellikle, AB ve ulusal atık yönetimi politikaları ile Düzenleyici Etki Analizi (DEA) çalışmaları konusunda uzmanlaştı. Avrupa Komisyonu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen 10’dan fazla teknik destek ve kapasite geliştirme projesinin yürütme ve yönetiminde görev aldı. AB Çevre Ödülleri, İklim Platformu ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı gibi REC’in öncü programlarının idari ve teknik yönetim ekiplerinde yer aldı. Görev aldığı birçok projenin kapasite geliştirme faaliyetlerinde eğitmen, mentor ya da moderatör olarak aktif rol aldı. Hakemli dergiler, sektörel dergiler ve konferanslarda yer alan teknik rapor, analiz, makale vb. çeşitli yayının bireysel yazarı veya yazar ekibinde oldu.

Pınar Akpınar, Proje Yöneticisi

pinarkaresb500Bölgesel Çevre Merkezi Türkiye Ülke Ofisinde Proje Yöneticiliği görevini üstlenen Pınar Akpınar, sürdürülebilir kalkınma için eğitim programları ve kapasite geliştirme faaliyetleri sorumlusu olarak çalışmaktadır. Türkiye, Avrupa Birliği ve Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere çevre ve eğitim politikaları üzerine uzmanlaşmıştır. Bugüne kadar pek çok sektörden farklı yaş grupları ile çalışan Akpınar, ondan fazla projeyi yönetti. İklim değişikliği, temiz enerji, doğa koruma ve finansal okuryazarlık gibi tematik alanlarda ve sürdürülebilirliğin iletişimi konularında uzmandır. Ayrıca, özel sektörün öncü firmaları ile sosyal sorumluluk çalışmalarında işbirlikleri ve sürdürülebilirlik danışmanlığı yapıyor. Müze eğitimi, derslik dışı eğitim, proje döngüsü eğitimi, müzakere eğitimleri gibi çeşitli alanlarda eğitici eğitimi, saha ziyareti, çalıştay, konferans ve benzeri 100’ü aşkın eğitim faaliyeti tecrübesi ile moderatör, kolaylaştırıcı, eğitmen ve eğitici eğitimi uzmanlığı bulunuyor. Eğitim Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi’nde misafir konuşmacı olarak düzenli görev almaktadır. Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sürdürülebilir kalkınma için eğitim konulu yüksek lisans tezini Hacettepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi anabilim dalında tamamladı. Mesleki gelişiminde akademik bilgiye de önem veren Akpınar, TÜBİTAK ve çeşitli AB bursları ile pek çok yurtdışı çalışmasında akademik yayınlar ve sunumlarla aktif rol almıştır. Şu an Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler anabilim dalında Doktora programı ile teknik ve pratik tecrübelerini akademik olarak desteklemektedir.

Dursun Baş, Uzman

dursun2010 yılında ODTÜ Biyoloji ve 2011 yılında ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2011 yılından beri REC Türkiye’de doğa koruma, endüstriyel risk yönetimi, atıksu ve iklim değişikliği çalışma alanlarında uzman olarak yer aldı. AB Çevre Direktifleri için Türkiye’de gerçekleştirilen ilk kapsamlı düzenleyici etki analizi raporu örneklerini hazırlayan ekipte görev aldı. 2014 yılında ODTÜ’de Yer Sistem Bilimleri bölümünde çevre politikası alanında yüksek lisansını tamamladı. Halen, aynı bölümde iklim değişikliği risklerine ilişkin doktora çalışmasını sürdürüyor. Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör tarafından desteklenen birçok projenin yönetiminde yer aldı. Yaklaşık 10’un üzerinde teknik destek ve kapasite geliştirme projelerinde eğitmen, teknik uzman ve proje uzmanı gibi görevlerde bulundu. İklim değişikliği, büyük endüstriyel kazalar, sürdürülebilirlik için bilişim gibi farklı konularda yayımlanan birçok rehber, broşür ve kısa film çalışmasının teknik danışmanlık görevlerini yürüttü. REC Türkiye sosyal medya kanalları içerik yönetimi ve aylık bülteni çalışmalarında koordinasyonu gerçekleştiren ekip içerisindedir.

Gözde Odabaş, Uzman Yardımcısı

gozde3sb5001991 yılında Antalya’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü okurken özel bir şirkette yarı zamanlı olarak çalıştığı Strateji Geliştirme Projesinde proje araştırma ve projelerin lojistik yönetimi ve koordinasyonu konularında 1 yıldan fazla deneyim sahibi oldu. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Ağustos 2014’te REC Türkiye ekibine stajyer olarak katıldı. Bu zamana kadar projeler kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerin, çalıştayların, konferansların ve diğer toplantıların organizasyonunda ve yürütülmesinde yer aldı. Aynı zamanda ÇEKAP Projesi kapsamında AB Direktifler özelinde yapılan DEA çalışmalarına ve hazırlanan rehberler kapsamında yapılan çalışmalara destek vermekte ve aynı proje kapsamında Ulusal strateji Belgesi oluşturma çalışmaları amacıyla hazırlanan belediyelere yönelik anketlerin teknik danışmanlığı görevini yürütmektedir. Teknik bilgisini, Hacettepe Üniversitesi, Temiz Tükenmez Enerjiler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans programı ile akademik olarak desteklemektedir.

Tulû Tohumcu, Uzman Yardımcısı

tulu_bio1988 yılı Ağustos ayında Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisini bitirdikten sonra Bütüner Mimarlık Şirketinde peyzaj mimarı ve kentsel tasarımcı olarak çalıştı. Yüksek lisansını ODTÜ Mimarlık Fakültesi / Yapı Bilimleri bölümünde yaptı ve 2014 yılında “Yüksek Binaların Kentsel Çevre ile Uyumu: Sürdürülebilirlik Kavramları Üzerine” konulu tezini tamamlayarak mezun oldu. Ulusal ve uluslararası birçok projede görev aldı. 2015 yılının başlangıcında REC Türkiye ekibine katıldı. Mesleki ilgi alanları başlıca; Sürdürülebilirlik ve tasarım, iklim değişikliği ve etkileri, yeşil çevre ve bina tasarımı, yüksek bina tasarımlarıdır. Sosyal yaşantısında tenis oynamakta, tiyatro ile ilgili çalışmalar yapmakta ve sanatsal faaliyetler ile ilgilenmektedir. REC Türkiye bünyesinde sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği projeleri, eğitim ve organizasyon çalışmaları,  sosyal medya,  bülten ve yayınlar, görünürlük ve tasarım çalışmaları ile yakından ilgilenmektedir.

Teknik Kadro

Ayşegül Baştuji, Finans ve İdari İşler Yöneticisi

aysegulkare5001970 Aralık’ta Ankara’da doğdu. Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Maliye bölümü son sınıfta iken İstanbul’daki bir 5M Migros’ta Müdür Yardımcılığı pozisyonuyla iş hayatına başladı. Mezuniyeti takiben o dönem Avrupa’nın en büyük atık su arıtma tesisini kuran konsorsiyumun Preussag Wassertechnik GmbH tarafında ‘Muhasebe Asistanı’ olarak görev aldı. 1999 Kasım’ında kızı İrem dünyaya geldiğinde bir seneye yakın evde onun bakımını üstlendikten sonra, 2001 Şubat’ta Muhasebe Asistanı olarak İngiltere Büyükelçiliğinde işe başladı. 13 seneyi aşkın süren elçilik hayatında sırasıyla; ‘İngiltere Büyükelçiliği/Ankara Muhasebe Müdürü’, ‘İngiltere Büyükelçiliği ve tüm Konsolosluklar Muhasebe Müdürü’ ve sonunda ‘Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Büyükelçiliklerinden sorumlu Bölgesel Finans Müdürü’ olarak  görev yaptı. Bu dönemde ayrıca Büyükelçilikte ‘İşyerinde Ayrımcılık, Taciz ve Baskı’ya karşı Sıfır Tolerans’ komitesinde aktif rol alarak eğitimlere katıldı ve bu olaylara maruz kalan kişiler için kontak kişilerden biri oldu. 2014 Kasım’dan beri de ‘İdare ve Finans Müdürü’ olarak REC Türkiye ekibinde görev almaktadır.

Sinan Yılmaz, Ofis Asistanı | Ön Muhasebe

sinanyilmaz5001977 yılında Ankara’da doğdu. 1995 yılında Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun oldu. 1994 ve 1996 yılları arasında özel bir muhasebe ofisinde stajyer olarak, 2000-2004 arasında ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde ofis görevlisi olarak çalıştı. 2006 yılından bu yana REC Türkiye’de ön muhasebe ve ofis asistanı olarak çalışmaya devam ediyor.

Songül Sökülmez, Ofis Asistanı

songulsokulmez5001977’de Yozgat’ta doğan Sökülmez evli ve iki çocuk annesidir. REC Türkiye’de genel sekretarya, telefon takibi ve karşılama gibi görevlerinin yanı sıra genel ofis düzeninden sorumludur. Boş zamanlarında yürüyüş yapmayı ve müzik dinlemeyi seven Sökülmez, 2007 yılından bu yana REC Türkiye’nin vazgeçilmez bir parçasıdır.