Balıkesir – Proje Faaliyetleri

Proje Faaliyetleri

Balıkesir’in Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı’nın hazırlanması için sekiz ana faaliyet yürütülecektir. Bu faaliyetler sonucu 10 ana çıktıya ulaşılması ve Balıkesir’in iklim değişikliğine dirençli bir şehir olması için gerekli ana planlamanın yapılması öngörülmektedir.

Proje Çıktıları:

  1. Mevcut Durum Analizi
  2. Sera Gazı Salım Envanteri
  3. Sera Gazı Projeksiyonu (2020 – 2030)
  4. Sera Gazı Salım Azaltım Hedefi (2030)
  5. İklim Projeksiyonu (2050)
  6. Risk Analizi
  7. Azaltım ve Uyum Eylemleri
  8. Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı ( Balıkesir YİDEP)
  9. Eğitimler ve Gelişim Faaliyetleri
  10. Farkındalık Yaratma ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Proje Sonuçları: 

Balıkesir Sera Gazı Envanteri: Azaltım ve uyum planları çerçevesinde öncelikle sera gazı envanteri hazırlanacaktır. Belediye sınırları dâhilinde oluşan sera gazı salımları hesaplanacak ve gelecek projeksiyonları öngörülecektir. Bu sayede azaltım hedefi belirlenebilecektir.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin İklim Stratejisi, Sorumluluğu ve Vizyonu: Hedefleri ve sonuçları sürdürülebilir kılmak adına iklim stratejisi, sorumluluğu ve vizyonu belirlenecektir.

Balıkesir İklim Değişikliği Eylem Planı: Balıkesir Sera Gazı Azaltım Eylem Planı ve İklim Değişikliği Uyum Planı, projenin temel çıktıları olacaktır. Hazırlanacak sera gazı envanteri, her iki plana temel teşkil edecek, belirlenecek nihai azaltım hedefi ve eylemler, envanterin çıktılarına dayanarak oluşturulacaktır.

Balıkesir Kilit Göstergeleri:

VeriMiktarBirimKaynakVeri Yılı
Nüfus1.257.590kişiTÜİK2022
Yüzölçümü1429haTOB2023
GSYH64.542.301($)TÜİK2020
Kişi Başı GSYH72.307 8.051
8.051

($)
TÜİK2021
Taşıt Sayısı520.785taşıtTÜİK2022
Hane Sayısı456.193haneTÜİK2021
Kömür Tüketimi (konut)tonÇŞİDİM
Elektrik Tüketimi3.769.666,65MWhEPDK2021
Motorin Tüketimi513.792,453tonEPDK2021
Benzin Tüketimi66.956,219tonEPDK2021
Doğalgaz Tüketimi2.197.607.296,82Sm3EPDK2021
Hayvan Varlığı1.827.182başTÜİK2019
Tarım Alanı387.975haTÜİK2019
OSB Sayısı6OSBOSBÜK2023
Ortalama Sıcaklık ve İklim14,8°CMGM1957-2021 Ortalaması
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)6,8saatMGM1957-2021 Ortalaması
Yıllık Yağış Miktarı599,4mmMGM1957-2021 Ortalaması

Balıkesir’in İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Kademesi:

Balıkesir’in ilçelerine ait sosyo-ekonomik gelişmişlik kademeleri aşağıdaki haritada belirtilmiştir. Balıkesir’in sosyo-ekonomik gelişmişlik kademeleri içerisinde 1. kademede yer alan ilçesinin olmadığı, Altıeylül, Karesi, Edremit, Bandırma, Ayvalık, Burhaniye, Ayvalık ve Erdek’in 2. kademede yer aldığı görülmektedir.